Isaiah 8
Indonesian Terjemahan Lama

1Dan lagi firman Tuhan kepadaku: Ambillah olehmu suatu loh batu besar, dan suratkanlah ini padanya dengan suratan manusia: Bagaimana orang bersegera segera kepada rampasan, orang berbangat-bangat kepada jarahan! 2Maka pada masa itu kuambil akan saksi yang kepercayaan, yaitu imam Uria dan Zakharia bin Yeberekhia. 3Maka aku sudah bersetubuh dengan nabiah, lalu iapun hamillah dan diperanakkannya laki-laki seorang. Maka firman Tuhan kepadaku: Namailah olehmu akan dia Maher Syalal Khas-Baz. 4Karena sebelum budak itu tahu berseru: Hai bapaku! atau hai ibuku! niscaya segala kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan dibawa oranglah ke hadapan raja Asyur.

5Dan lagi firman Tuhan kepadaku demikian:

6Tegal bangsa ini mencelakan segala air Syiloah yang mengalir perlahan-lahan, dan tegal adalah kesukaan pada Rezin dan bin Remalya,

7sebab itu sesungguhnya didatangkan Tuhan kelak atas mereka itu air sungai besar yang deras dan bergelora, yaitu raja Asyur serta dengan segala balatentaranya, yang akan melampaui dan meliputi segala palungannya dan melalui segala tebingnya.

8Maka ia akan langsung ke dalam Yehuda sambil meliputi dan melampaui dia, sehingga ia sampai ke leher dan dikembangkannya sayapnya atas seluruh tanahmu, ya Immanuel!

9Berkerumunlah kamu, hai segala bangsa! tetapi kamu akan dipecahkan; berilah telinga, hai kamu sekalian yang di negeri jauh, sandangkanlah pedangmu, maka kamu dipecahkan juga.

10Apa maksudmu kamu bicarakan, itu dibatalkan juga; barang apapun baik kamu katakan, itu tiada boleh jadi, karena Allah adalah serta dengan kami!

11Bahwasanya demikianlah firman Tuhan kepadaku sementara tangan-Nya menangkap aku, demikianlah diajarkannya aku jangan menurut jalan bangsa ini, firman-Nya:

12Jangan kamu katakan khianat barang yang dikatakan khianat oleh bangsa ini, dan jangan kamu takut akan barang yang ditakuti mereka itu, dan jangan kamu gentar.

13Hanya Tuhan serwa sekalian alam jua yang suci bagimu! hendaklah kamu takut akan Dia dan kamu gentar akan Dia.

14Maka Iapun menjadi bagimu akan perlindungan yang suci! tetapi akan batu kesentuhan dan bukit gelincuhan bagi kedua isi rumah Israel dan akan jerat dan jaring bagi orang isi Yeruzalem.

15Maka banyaklah mereka itu akan tergelincuh dan jatuh dan kena luka dan kena jerat dan akan ditangkap!

16Gulungkanlah olehmu akan assyahadat itu dan meteraikanlah taurat itu di antara segala murid-Ku. 17Maka sebab itu aku hendak harap pada Tuhan, yang telah menyamarkan hadirat-Nya dari pada orang isi rumah Yakub, maka aku akan menaruh harapku kepada-Nya. 18Tengoklah aku dan segala anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku akan tanda dan ajaib di antara orang Israel, yaitu dari pada Tuhan serwa sekalian alam, yang duduk di atas bukit Sion.

19Maka apabila kata orang kepadamu: Bertanyakanlah orang yang bertenung-tenungan, dan yang tahu hikmat iblis, dan yang meraung dan yang mengulum-ulum itu, hendaklah kaujawab ini: Bukankah patut suatu bangsa bertanyakan Allahnya sendiri? patutkah ditanyakannya orang mati akan hal orang hidup? 20Akan taurat dan assyahadat, barangsiapa yang berkata-kata tiada setuju dengan perkataan itu, sekali-kali tiada akan terbit fajar baginya. 21Melainkan ia akan mengembara di tanah itu dengan melaratnya dan dengan laparnya; maka akan jadi apabila lapar itu membangkitkan amarahnya, bahwa iapun akan mengutuki rajanya dan Allahnya! Maka apabila matanya menengadah ke langit, 22atau tunduk ke bumi, sesungguhnya adalah kepicikan dan kegelapan juga, ia akan dibingungkan oleh kesesakan dan dihalaukan ke dalam kegelapan. 23

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Isaiah 7
Top of Page
Top of Page