Matthew 22:31
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4012 [e]περὶ
peri
ConcerningPrep
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
386 [e]ἀναστάσεως
anastaseōs
resurrectionN-GFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
3498 [e]νεκρῶν
nekrōn
dead,Adj-GMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
314 [e]ἀνέγνωτε
anegnōte
have you readV-AIA-2P
3588 [e]τὸ
to
that whichArt-ANS
2046 [e]ῥηθὲν
rhēthen
has been spokenV-APP-ANS
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
5259 [e]ὑπὸ
hypo
byPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
God,N-GMS
3004 [e]λέγοντος
legontos
saying,V-PPA-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:31 Greek NT: Nestle 1904
περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:31 Greek NT: Westcott and Hort 1881
περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:31 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:31 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, λέγοντος,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:31 Greek NT: Greek Orthodox Church
περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:31 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:31 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, λέγοντος,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:31 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος

Matthew 22:31 Hebrew Bible
ועל דבר תחית המתים הלא קראתם את הנאמר לכם מפי האלהים לאמר׃

Matthew 22:31 Aramaic NT: Peshitta
ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܕܡܝܬܐ ܠܐ ܩܪܝܬܘܢ ܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܡܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But regarding the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God:

King James Bible
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,

Holman Christian Standard Bible
Now concerning the resurrection of the dead, haven't you read what was spoken to you by God:
Treasury of Scripture Knowledge

have.

Matthew 9:13 But go you and learn what that means, I will have mercy, and not …

Matthew 12:3,7 But he said to them, Have you not read what David did, when he was …

Matthew 21:16,42 And said to him, Hear you what these say? And Jesus said to them, …

Links
Matthew 22:31Matthew 22:31 NIVMatthew 22:31 NLTMatthew 22:31 ESVMatthew 22:31 NASBMatthew 22:31 KJVMatthew 22:31 Bible AppsMatthew 22:31 Biblia ParalelaMatthew 22:31 Chinese BibleMatthew 22:31 French BibleMatthew 22:31 German BibleBible Hub
Matthew 22:30
Top of Page
Top of Page