Matthew 22:32
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]Ἐγώ
Egō
IPPro-N1S
1510 [e]εἰμι
eimi
amV-PIA-1S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
11 [e]Ἀβραὰμ
Abraam
of AbrahamN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
2464 [e]Ἰσαὰκ
Isaak
of IsaacN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
2384 [e]Ἰακώβ;
Iakōb
of Jacob?’N-GMS
3756 [e]οὐκ
ouk
NotAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
He isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
3498 [e]νεκρῶν
nekrōn
of [the] dead,Adj-GMP
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
2198 [e]ζώντων.
zōntōn
of [the] living.V-PPA-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:32 Greek NT: Nestle 1904
Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:32 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:32 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:32 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραάμ, καὶ ὁ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; Οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:32 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:32 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:32 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:32 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ. οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων

Matthew 22:32 Hebrew Bible
אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים׃

Matthew 22:32 Aramaic NT: Peshitta
ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܠܗܗ ܕܐܝܤܚܩ ܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ ܘܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܝܬܐ ܐܠܐ ܕܚܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
'I AM THE GOD OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB '? He is not the God of the dead but of the living."

King James Bible
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.

Holman Christian Standard Bible
I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob? He is not the God of the dead, but of the living."
Treasury of Scripture Knowledge

am.

Exodus 3:6,15,16 Moreover he said, I am the God of your father, the God of Abraham, …

Acts 7:32 Saying, I am the God of your fathers, the God of Abraham, and the …

Hebrews 11:16 But now they desire a better country, that is, an heavenly: why God …

God is.

Mark 12:26,27 And as touching the dead, that they rise: have you not read in the …

Luke 20:37,38 Now that the dead are raised, even Moses showed at the bush, when …

Links
Matthew 22:32Matthew 22:32 NIVMatthew 22:32 NLTMatthew 22:32 ESVMatthew 22:32 NASBMatthew 22:32 KJVMatthew 22:32 Bible AppsMatthew 22:32 Biblia ParalelaMatthew 22:32 Chinese BibleMatthew 22:32 French BibleMatthew 22:32 German BibleBible Hub
Matthew 22:31
Top of Page
Top of Page