Matthew 16:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
tote
ThenAdv
4920 [e]συνῆκαν
synēkan
they understoodV-AIA-3P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
3004 [e]εἶπεν
eipen
He saidV-AIA-3S
4337 [e]προσέχειν
prosechein
to bewareV-PNA
575 [e]ἀπὸ
apo
ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2219 [e]ζύμης
zymēs
leavenN-GFS
3588 [e]τῶν
tōn
ofArt-GMP
740 [e]ἄρτων,
artōn
bread,N-GMP
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
575 [e]ἀπὸ
apo
ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1322 [e]διδαχῆς
didachēs
teachingN-GFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
5330 [e]Φαρισαίων
Pharisaiōn
PhariseesN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4523 [e]Σαδδουκαίων.
Saddoukaiōn
Sadducees.N-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:12 Greek NT: Nestle 1904
τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἴπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπε προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλ’ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπε προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλ’ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλ' ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων

Matthew 16:12 Hebrew Bible
אז הבינו כי לא אמר להשמר משאר הלחם כי אם מלמוד הפרושים והצדוקים׃

Matthew 16:12 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܐܤܬܟܠܘ ܕܠܐ ܐܡܪ ܕܢܙܕܗܪܘܢ ܡܢ ܚܡܝܪܐ ܕܠܚܡܐ ܐܠܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪܝܫܐ ܘܕܙܕܘܩܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then they understood that He did not say to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.

King James Bible
Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

Holman Christian Standard Bible
Then they understood that He did not tell them to beware of the yeast in bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.
Treasury of Scripture Knowledge

but.

Matthew 15:4-9 For God commanded, saying, Honor your father and mother: and, He …

Matthew 23:13 But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you shut up …

Acts 23:8 For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, …

Links
Matthew 16:12Matthew 16:12 NIVMatthew 16:12 NLTMatthew 16:12 ESVMatthew 16:12 NASBMatthew 16:12 KJVMatthew 16:12 Bible AppsMatthew 16:12 Biblia ParalelaMatthew 16:12 Chinese BibleMatthew 16:12 French BibleMatthew 16:12 German BibleBible Hub
Matthew 16:11
Top of Page
Top of Page