Mark 9:49
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3956 [e]Πᾶς
Pas
EveryoneAdj-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
4442 [e]πυρὶ
pyri
with fireN-DNS
233 [e]ἁλισθήσεται.
halisthēsetai
will be salted.V-FIP-3S
2532 [e]⧼καὶ
kai
andConj
3956 [e]πᾶσα
pasa
everyAdj-NFS
2378 [e]θυσία
thysia
sacrificeN-NFS
251 [e]ἁλὶ
hali
with saltN-DMS
233 [e]ἁλισθήσεται⧽.
halisthēsetai
shall be salted.V-FIP-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:49 Greek NT: Nestle 1904
Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:49 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:49 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:49 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:49 Greek NT: Greek Orthodox Church
πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:49 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:49 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἀλὶ ἁλισθήσεται

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9:49 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται καὶ πᾶσα θυσία ἀλὶ ἁλισθήσεται,

Mark 9:49 Hebrew Bible
כי כל איש באש ימלח וכל קרבן במלח ימלח׃

Mark 9:49 Aramaic NT: Peshitta
ܟܠ ܓܝܪ ܒܢܘܪܐ ܢܬܡܠܚ ܘܟܠ ܕܒܚܬܐ ܒܡܠܚܐ ܬܬܡܠܚ ܀ 50 ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܡܠܚܐ ܐܢ ܕܝܢ ܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ ܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܡܠܚܐ ܘܒܫܝܢܐ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For everyone will be salted with fire.

King James Bible
For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt.

Holman Christian Standard Bible
For everyone will be salted with fire.
Treasury of Scripture Knowledge

and every.

Leviticus 2:13 And every oblation of your meat offering shall you season with salt…

Ezekiel 43:24 And you shall offer them before the LORD, and the priests shall cast …

Links
Mark 9:49Mark 9:49 NIVMark 9:49 NLTMark 9:49 ESVMark 9:49 NASBMark 9:49 KJVMark 9:49 Bible AppsMark 9:49 Biblia ParalelaMark 9:49 Chinese BibleMark 9:49 French BibleMark 9:49 German BibleBible Hub
Mark 9:48
Top of Page
Top of Page