Luke 23:38
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]Ἦν
ēn
There wasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
1923 [e]ἐπιγραφὴ
epigraphē
an inscriptionN-NFS
1909 [e]ἐπ’
ep’
overPrep
846 [e]αὐτῷ
autō
Him,PPro-DM3S
3588 [e]Ο*
HO
TheArt-NMS
935 [e]ΒΑΣΙΛΕΥΣ
BASILEUS
KingN-NMS
3588 [e]ΤΩΝ
TŌN
of theArt-GMP
2453 [e]ΙΟΥΔΑΙΩΝ
IOUDAIŌN
JewsAdj-GMP
3778 [e]ΟΥΤΟΣ*.
houtos
This.DPro-NMS
1121 [e]{γράμμασιν
grammasin
in lettersN-DNP
1673 [e]Ἑλληνικοῖς
Hellēnikois
GreekAdj-DNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4513 [e]Ρωμαϊκοῖς
Rōmaikois
LatinAdj-DNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1444 [e]Ἑβραϊκοῖς}:
Hebraikois
Hebrew:Adj-DNP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Greek NT: Nestle 1904
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ' αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ' αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ· ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ' αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς, καὶ Ρωμαικοῖς καὶ Ἑβραικοῖς, οὗτος ἐστὶν Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων

Luke 23:38 Hebrew Bible
וגם מכתב היה ממעל לו בכתב יוני ורומי ועברי זה הוא מלך היהודים׃

Luke 23:38 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܬܒܐ ܕܟܬܝܒ ܠܥܠ ܡܢܗ ܝܘܢܐܝܬ ܘܪܗܘܡܐܝܬ ܘܥܒܪܐܝܬ ܗܢܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now there was also an inscription above Him, "THIS IS THE KING OF THE JEWS."

King James Bible
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

Holman Christian Standard Bible
An inscription was above Him: THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Treasury of Scripture Knowledge

Luke 23:3 And Pilate asked him, saying, Are you the King of the Jews? And he …

Matthew 27:11,37 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, …

Mark 15:18,26,32 And began to salute him, Hail, King of the Jews!…

John 19:3,19-22 And said, Hail, King of the Jews! and they smote him with their hands…

Links
Luke 23:38Luke 23:38 NIVLuke 23:38 NLTLuke 23:38 ESVLuke 23:38 NASBLuke 23:38 KJVLuke 23:38 Bible AppsLuke 23:38 Biblia ParalelaLuke 23:38 Chinese BibleLuke 23:38 French BibleLuke 23:38 German BibleBible Hub
Luke 23:37
Top of Page
Top of Page