Judges 1:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
Now the sonsConj-w | N-mpc
7017 [e]קֵינִי֩
qê-nî
of the KeniteN-proper-ms
2859 [e]חֹתֵ֨ן
ḥō-ṯên
father-in-lawN-msc
4872 [e]מֹשֶׁ֜ה
mō-šeh
Moses’N-proper-ms
5927 [e]עָל֨וּ
‘ā-lū
went upV-Qal-Perf-3cp
5892 [e]מֵעִ֤יר
mê-‘îr
cityN-fs
8558 [e]הַתְּמָרִים֙
hat-tə-mā-rîm
from Palm CityPrep | N-proper-fs
854 [e]אֶת־
’eṯ-
withPrep
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
4057 [e]מִדְבַּ֣ר
miḏ-bar
into the WildernessN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֖ר
’ă-šer
which [lies]Pro-r
5045 [e]בְּנֶ֣גֶב
bə-ne-ḡeḇ
in the Negev [near]Prep-b | N-proper-fs
6166 [e]עֲרָ֑ד
‘ă-rāḏ;
AradN-proper-fs
1980 [e]וַיֵּ֖לֶךְ
way-yê-leḵ
and they wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3427 [e]וַיֵּ֥שֶׁב
way-yê-šeḇ
and dweltConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
854 [e]אֶת־
’eṯ-
amongPrep
5971 [e]הָעָֽם׃
hā-‘ām.
the peopleArt | N-ms

Hebrew Texts
שופטים 1:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י קֵינִי֩ חֹתֵ֨ן מֹשֶׁ֜ה עָל֨וּ מֵעִ֤יר הַתְּמָרִים֙ אֶת־בְּנֵ֣י יְהוּדָ֔ה מִדְבַּ֣ר יְהוּדָ֔ה אֲשֶׁ֖ר בְּנֶ֣גֶב עֲרָ֑ד וַיֵּ֖לֶךְ וַיֵּ֥שֶׁב אֶת־הָעָֽם׃

שופטים 1:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את־בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את־העם׃

שופטים 1:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את־בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את־העם׃

שופטים 1:16 Hebrew Bible
ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The descendants of the Kenite, Moses' father-in-law, went up from the city of palms with the sons of Judah, to the wilderness of Judah which is in the south of Arad; and they went and lived with the people.

King James Bible
And the children of the Kenite, Moses' father in law, went up out of the city of palm trees with the children of Judah into the wilderness of Judah, which lieth in the south of Arad; and they went and dwelt among the people.

Holman Christian Standard Bible
The descendants of the Kenite, Moses' father-in-law, had gone up with the men of Judah from the City of Palms to the Wilderness of Judah, which was in the Negev of Arad. They went to live among the people.
Treasury of Scripture Knowledge

the Kenite

Judges 4:11,17 Now Heber the Kenite, which was of the children of Hobab the father …

Numbers 10:29-32 And Moses said to Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses' …

Numbers 24:21,22 And he looked on the Kenites, and took up his parable, and said, …

1 Samuel 15:6 And Saul said to the Kenites, Go, depart, get you down from among …

1 Chronicles 2:15 Ozem the sixth, David the seventh:

Jeremiah 35:2 Go to the house of the Rechabites, and speak to them, and bring them …

Moses

Exodus 3:1 Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest …

Exodus 4:18 And Moses went and returned to Jethro his father in law, and said …

Exodus 18:1,7,12,14-17,27 When Jethro, the priest of Midian, Moses' father in law, heard of …

Numbers 10:29 And Moses said to Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses' …

city of palm

Judges 3:13 And he gathered to him the children of Ammon and Amalek, and went …

Deuteronomy 34:3 And the south, and the plain of the valley of Jericho, the city of …

2 Chronicles 28:16 At that time did king Ahaz send to the kings of Assyria to help him.

which

Numbers 21:1 And when king Arad the Canaanite, which dwelled in the south, heard …

Joshua 12:14 The king of Hormah, one; the king of Arad, one;

they went

Numbers 10:29-32 And Moses said to Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses' …

1 Samuel 15:6 And Saul said to the Kenites, Go, depart, get you down from among …

Links
Judges 1:16Judges 1:16 NIVJudges 1:16 NLTJudges 1:16 ESVJudges 1:16 NASBJudges 1:16 KJVJudges 1:16 Bible AppsJudges 1:16 Biblia ParalelaJudges 1:16 Chinese BibleJudges 1:16 French BibleJudges 1:16 German BibleBible Hub
Judges 1:15
Top of Page
Top of Page