Joshua 18:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6965 [e]וַיָּקֻ֥מוּ
way-yā-qu-mū
And aroseConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
582 [e]הָאֲנָשִׁ֖ים
hā-’ă-nā-šîm
the menArt | N-mp
1980 [e]וַיֵּלֵ֑כוּ
way-yê-lê-ḵū;
and to go awayConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
6680 [e]וַיְצַ֣ו
way-ṣaw
and chargedConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms
3091 [e]יְהוֹשֻׁ֡עַ
yə-hō-wō-šu-a‘
JoshuaN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1980 [e]הַהֹלְכִים֩
ha-hō-lə-ḵîm
those who wentArt | V-Qal-Prtcpl-mp
3789 [e]לִכְתֹּ֨ב
liḵ-tōḇ
to describePrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
776 [e]הָאָ֜רֶץ
hā-’ā-reṣ
the landArt | N-fs
559 [e]לֵאמֹ֗ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
1980 [e]לְ֠כוּ
lə-ḵū
goV-Qal-Imp-mp
1980 [e]וְהִתְהַלְּכ֨וּ
wə-hiṯ-hal-lə-ḵū
and walkConj-w | V-Hitpael-Imp-mp
776 [e]בָאָ֜רֶץ
ḇā-’ā-reṣ
through the landPrep-b, Art | N-fs
3789 [e]וְכִתְב֤וּ
wə-ḵiṯ-ḇū
describeConj-w | V-Qal-Imp-mp
853 [e]אוֹתָהּ֙
’ō-w-ṯāh
itDirObjM | 3fs
7725 [e]וְשׁ֣וּבוּ
wə-šū-ḇū
and come backConj-w | V-Qal-Imp-mp
413 [e]אֵלַ֔י
’ê-lay,
to mePrep | 1cs
6311 [e]וּ֠פֹה
ū-p̄ōh
that hereConj-w | Adv
7993 [e]אַשְׁלִ֨יךְ
’aš-lîḵ
I may castV-Hifil-Imperf-1cs
  לָכֶ֥ם
lā-ḵem
for youPrep | 2mp
1486 [e]גּוֹרָ֛ל
gō-w-rāl
lotsN-ms
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
7887 [e]בְּשִׁלֹֽה׃
bə-ši-lōh.
in ShilohPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
יהושע 18:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּקֻ֥מוּ הָאֲנָשִׁ֖ים וַיֵּלֵ֑כוּ וַיְצַ֣ו יְהֹושֻׁ֡עַ אֶת־הַהֹלְכִים֩ לִכְתֹּ֨ב אֶת־הָאָ֜רֶץ לֵאמֹ֗ר לְ֠כוּ וְהִתְהַלְּכ֨וּ בָאָ֜רֶץ וְכִתְב֤וּ אֹותָהּ֙ וְשׁ֣וּבוּ אֵלַ֔י וּ֠פֹה אַשְׁלִ֨יךְ לָכֶ֥ם גֹּורָ֛ל לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה בְּשִׁלֹֽה׃

יהושע 18:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את־ההלכים לכתב את־הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה׃

יהושע 18:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את־ההלכים לכתב את־הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה׃

יהושע 18:8 Hebrew Bible
ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את ההלכים לכתב את הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the men arose and went, and Joshua commanded those who went to describe the land, saying, "Go and walk through the land and describe it, and return to me; then I will cast lots for you here before the LORD in Shiloh."

King James Bible
And the men arose, and went away: and Joshua charged them that went to describe the land, saying, Go and walk through the land, and describe it, and come again to me, that I may here cast lots for you before the LORD in Shiloh.

Holman Christian Standard Bible
As the men prepared to go, Joshua commanded them to write down a description of the land, saying, "Go and survey the land, write a description of it, and return to me. I will then cast lots for you here in Shiloh in the presence of the LORD."
Treasury of Scripture Knowledge

Go

Genesis 13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth …

that I may here

Joshua 18:6,10 You shall therefore describe the land into seven parts, and bring …

Joshua 7:16-18 So Joshua rose up early in the morning, and brought Israel by their …

Joshua 13:7 Now therefore divide this land for an inheritance to the nine tribes, …

Joshua 14:1,2 And these are the countries which the children of Israel inherited …

Joshua 15:1 This then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families…

1 Samuel 14:41 Therefore Saul said to the LORD God of Israel, Give a perfect lot. …

Acts 1:24-26 And they prayed, and said, You, Lord, which know the hearts of all …

Romans 14:19 Let us therefore follow after the things which make for peace, and …

Links
Joshua 18:8Joshua 18:8 NIVJoshua 18:8 NLTJoshua 18:8 ESVJoshua 18:8 NASBJoshua 18:8 KJVJoshua 18:8 Bible AppsJoshua 18:8 Biblia ParalelaJoshua 18:8 Chinese BibleJoshua 18:8 French BibleJoshua 18:8 German BibleBible Hub
Joshua 18:7
Top of Page
Top of Page