Joshua 15:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5927 [e]וְעָלָ֤ה
wə-‘ā-lāh
And went upConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
1366 [e]הַגְּבוּל֙
hag-gə-ḇūl
the borderArt | N-ms
  בֵּ֣ית
bêṯ
toPrep
1031 [e]חָגְלָ֔ה
ḥā-ḡə-lāh,
Beth HoglahN-proper-fs
5674 [e]וְעָבַ֕ר
wə-‘ā-ḇar
and passedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
6828 [e]מִצְּפ֖וֹן
miṣ-ṣə-p̄ō-wn
northPrep-m | N-fsc
  לְבֵ֣ית
lə-ḇêṯ
ofPrep
1026 [e]הָעֲרָבָ֑ה
hā-‘ă-rā-ḇāh;
Beth ArabahPrep | N-proper-fs
5927 [e]וְעָלָ֣ה
wə-‘ā-lāh
and went upConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
1366 [e]הַגְּב֔וּל
hag-gə-ḇūl,
the borderArt | N-ms
68 [e]אֶ֥בֶן
’e-ḇen
to the stoneN-proper-fs
932 [e]בֹּ֖הַן
bō-han
of BohanN-proper
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
7205 [e]רְאוּבֵֽן׃
rə-’ū-ḇên.
of ReubenN-proper-ms

Hebrew Texts
יהושע 15:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָלָ֤ה הַגְּבוּל֙ בֵּ֣ית חָגְלָ֔ה וְעָבַ֕ר מִצְּפֹ֖ון לְבֵ֣ית הָעֲרָבָ֑ה וְעָלָ֣ה הַגְּב֔וּל אֶ֥בֶן בֹּ֖הַן בֶּן־רְאוּבֵֽן׃

יהושע 15:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן־ראובן׃

יהושע 15:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן־ראובן׃

יהושע 15:6 Hebrew Bible
ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן ראובן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the border went up to Beth-hoglah, and continued on the north of Beth-arabah, and the border went up to the stone of Bohan the son of Reuben.

King James Bible
And the border went up to Bethhogla, and passed along by the north of Betharabah; and the border went up to the stone of Bohan the son of Reuben:

Holman Christian Standard Bible
It ascended to Beth-hoglah, proceeded north of Beth-arabah, and ascended to the Stone of Bohan son of Reuben.
Treasury of Scripture Knowledge

Beth-hogla Probably the Bethagla mentioned by Jerome is the same as the `threshing floor of Atad,' (

Genesis 50:10 And they came to the threshing floor of Atad, which is beyond Jordan, …

Joshua 18:19,20 And the border passed along to the side of Bethhoglah northward…

the stone

Joshua 18:17 And was drawn from the north, and went forth to Enshemesh, and went …

Links
Joshua 15:6Joshua 15:6 NIVJoshua 15:6 NLTJoshua 15:6 ESVJoshua 15:6 NASBJoshua 15:6 KJVJoshua 15:6 Bible AppsJoshua 15:6 Biblia ParalelaJoshua 15:6 Chinese BibleJoshua 15:6 French BibleJoshua 15:6 German BibleBible Hub
Joshua 15:5
Top of Page
Top of Page