John 4:44
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
846 [e]αὐτὸς
autos
HimselfPPro-NM3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3140 [e]ἐμαρτύρησεν
emartyrēsen
testifiedV-AIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4396 [e]προφήτης
prophētēs
a prophetN-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2398 [e]ἰδίᾳ
idia
ownAdj-DFS
3968 [e]πατρίδι
patridi
hometown,N-DFS
5092 [e]τιμὴν
timēn
honorN-AFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχει.
echei
has.V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:44 Greek NT: Nestle 1904
αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:44 Greek NT: Westcott and Hort 1881
αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:44 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:44 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:44 Greek NT: Greek Orthodox Church
αὐτὸς γὰρ ὁ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:44 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:44 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
αὐτὸς γὰρ ὁ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:44 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
αὐτὸς γὰρ ὁ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει

John 4:44 Hebrew Bible
כי הוא ישוע העיד כי נביא בארץ מולדתו איננו נכבד׃

John 4:44 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܤܗܕ ܕܢܒܝܐ ܒܡܕܝܢܬܗ ܠܐ ܡܬܝܩܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For Jesus Himself testified that a prophet has no honor in his own country.

King James Bible
For Jesus himself testified, that a prophet hath no honour in his own country.

Holman Christian Standard Bible
Jesus Himself testified that a prophet has no honor in his own country.
Treasury of Scripture Knowledge

that.

Matthew 13:57 And they were offended in him. But Jesus said to them, A prophet …

Mark 6:4 But Jesus, said to them, A prophet is not without honor, but in his …

Luke 4:24 And he said, Truly I say to you, No prophet is accepted in his own country.

Links
John 4:44John 4:44 NIVJohn 4:44 NLTJohn 4:44 ESVJohn 4:44 NASBJohn 4:44 KJVJohn 4:44 Bible AppsJohn 4:44 Biblia ParalelaJohn 4:44 Chinese BibleJohn 4:44 French BibleJohn 4:44 German BibleBible Hub
John 4:43
Top of Page
Top of Page