John 3:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3768 [e]οὔπω
oupō
Not yetAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1510 [e]ἦν
ēn
had beenV-IIA-3S
906 [e]βεβλημένος
beblēmenos
castV-RPM/P-NMS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5438 [e]φυλακὴν
phylakēn
prisonN-AFS
3588 [e]‹ὁ›
ho
- Art-NMS
2491 [e]Ἰωάννης.
Iōannēs
John.N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:24 Greek NT: Nestle 1904
οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάνης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάνης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν [ὁ] Ἰωάνης / Ἰωάννης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάννης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης

John 3:24 Hebrew Bible
כי עוד לא נתן יוחנן אל בית הסהר׃

John 3:24 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܢܦܠ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܤܝܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
for John had not yet been thrown into prison.

King James Bible
For John was not yet cast into prison.

Holman Christian Standard Bible
since John had not yet been thrown into prison.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed …

Matthew 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison …

Mark 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold on John, and bound …

Luke 3:19,20 But Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias his brother …

Luke 9:7-9 Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he …

Links
John 3:24John 3:24 NIVJohn 3:24 NLTJohn 3:24 ESVJohn 3:24 NASBJohn 3:24 KJVJohn 3:24 Bible AppsJohn 3:24 Biblia ParalelaJohn 3:24 Chinese BibleJohn 3:24 French BibleJohn 3:24 German BibleBible Hub
John 3:23
Top of Page
Top of Page