John 13:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2983 [e]λαβὼν
labōn
Having receivedV-APA-NMS
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5596 [e]ψωμίον
psōmion
morsel,N-ANS
1565 [e]ἐκεῖνος
ekeinos
heDPro-NMS
1831 [e]ἐξῆλθεν
exēlthen
went outV-AIA-3S
2112 [e]εὐθύς·
euthys
immediately;Adv
1510 [e]ἦν
ēn
it wasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3571 [e]νύξ.
nyx
night.N-NFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:30 Greek NT: Nestle 1904
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος, εὐθέως ἐξῆλθεν· ἦν δὲ νύξ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος εὐθέως ἐξῆλθεν· ἦν δὲ νύξ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος, εὐθέως ἐξῆλθεν· ἦν δὲ νύξ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος εὐθέως ἐξῆλθεν ἦν δὲ νύξ

John 13:30 Hebrew Bible
והוא בקחתו את פת הלחם מהר לצאת החוצה ויהי לילה׃

John 13:30 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܢܤܒ ܠܚܡܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܘܢܦܩ ܠܗ ܠܒܪ ܠܠܝܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܩ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So after receiving the morsel he went out immediately; and it was night.

King James Bible
He then having received the sop went immediately out: and it was night.

Holman Christian Standard Bible
After receiving the piece of bread, he went out immediately. And it was night.
Treasury of Scripture Knowledge

went.

Proverbs 4:16 For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep …

Isaiah 59:7 Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood: …

Romans 3:15 Their feet are swift to shed blood:

it.

Job 24:13-15 They are of those that rebel against the light; they know not the …

Links
John 13:30John 13:30 NIVJohn 13:30 NLTJohn 13:30 ESVJohn 13:30 NASBJohn 13:30 KJVJohn 13:30 Bible AppsJohn 13:30 Biblia ParalelaJohn 13:30 Chinese BibleJohn 13:30 French BibleJohn 13:30 German BibleBible Hub
John 13:29
Top of Page
Top of Page