John 1:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]οὐκ
ouk
NotAdv
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
1565 [e]ἐκεῖνος
ekeinos
HeDPro-NMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
5457 [e]φῶς,
phōs
Light,N-NNS
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3140 [e]μαρτυρήσῃ
martyrēsē
he might witnessV-ASA-3S
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
5457 [e]φωτός.
phōtos
Light.N-GNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:8 Greek NT: Nestle 1904
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός

John 1:8 Hebrew Bible
הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃

John 1:8 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܗܘ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܐܠܐ ܕܢܤܗܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
He was not the Light, but he came to testify about the Light.

King James Bible
He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

Holman Christian Standard Bible
He was not the light, but he came to testify about the light.
Treasury of Scripture Knowledge

that light.

John 1:20 And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.

John 3:28 You yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, …

Acts 19:4 Then said Paul, John truly baptized with the baptism of repentance, …

Links
John 1:8John 1:8 NIVJohn 1:8 NLTJohn 1:8 ESVJohn 1:8 NASBJohn 1:8 KJVJohn 1:8 Bible AppsJohn 1:8 Biblia ParalelaJohn 1:8 Chinese BibleJohn 1:8 French BibleJohn 1:8 German BibleBible Hub
John 1:7
Top of Page
Top of Page