John 1:46
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3482 [e]Ναθαναήλ
Nathanaēl
Nathanael,N-NMS
1537 [e]Ἐκ
Ek
Out ofPrep
3478 [e]Ναζαρὲτ
Nazaret
NazarethN-GFS
1410 [e]δύναταί
dynatai
is ableV-PIM/P-3S
5100 [e]τι
ti
anyIPro-NNS
18 [e]ἀγαθὸν
agathon
good thingAdj-NNS
1510 [e]εἶναι;
einai
to be?V-PNA
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
5376 [e]Φίλιππος
Philippos
Philip,N-NMS
2064 [e]Ἔρχου
Erchou
ComeV-PMM/P-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ἴδε.
ide
see.V-AMA-2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:46 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:46 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:46 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:46 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἴναι; Λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:46 Greek NT: Greek Orthodox Church
εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:46 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:46 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζαρὲθ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:46 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι λέγει αὐτῷ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε

John 1:46 Hebrew Bible
ויאמר אליו נתנאל המנצרת תצא לנו טובה ויאמר אליו בא וראה׃

John 1:46 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܢܬܢܝܐܝܠ ܡܢ ܢܨܪܬ ܡܫܟܚ ܡܕܡ ܕܛܒ ܢܗܘܐ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܝܦܘܤ ܬܐ ܘܬܚܙܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Nathanael said to him, "Can any good thing come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see."

King James Bible
And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.

Holman Christian Standard Bible
Can anything good come out of Nazareth?" Nathanael asked him." Come and see," Philip answered.
Treasury of Scripture Knowledge

Can.

John 7:41,42,52 Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come …

Luke 4:28,29 And all they in the synagogue, when they heard these things, were …

Come.

John 4:29 Come, see a man, which told me all things that ever I did: is not …

Luke 12:57 Yes, and why even of yourselves judge you not what is right?

1 Thessalonians 5:21 Prove all things; hold fast that which is good.

Links
John 1:46John 1:46 NIVJohn 1:46 NLTJohn 1:46 ESVJohn 1:46 NASBJohn 1:46 KJVJohn 1:46 Bible AppsJohn 1:46 Biblia ParalelaJohn 1:46 Chinese BibleJohn 1:46 French BibleJohn 1:46 German BibleBible Hub
John 1:45
Top of Page
Top of Page