Jeremiah 36:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7725 [e]שׁ֥וּב
šūḇ
yetV-Qal-Imp-ms
3947 [e]קַח־
qaḥ-
takeV-Qal-Imp-ms
  לְךָ֖
lə-ḵā
toPrep | 2ms
4039 [e]מְגִלָּ֣ה
mə-ḡil-lāh
scrollN-fs
312 [e]אַחֶ֑רֶת
’a-ḥe-reṯ;
anotherAdj-fs
3789 [e]וּכְתֹ֣ב
ū-ḵə-ṯōḇ
and writeConj-w | V-Qal-Imp-ms
5921 [e]עָלֶ֗יהָ
‘ā-le-hā,
on itPrep | 3fs
853 [e]אֵ֤ת
’êṯ
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
1697 [e]הַדְּבָרִים֙
had-də-ḇā-rîm
the wordsArt | N-mp
7223 [e]הָרִ֣אשֹׁנִ֔ים
hā-ri-šō-nîm,
formerArt | Adj-mp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
1961 [e]הָי֗וּ
hā-yū,
wereV-Qal-Perf-3cp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
4039 [e]הַמְּגִלָּה֙
ham-mə-ḡil-lāh
the scrollArt | N-fs
7223 [e]הָרִ֣אשֹׁנָ֔ה
hā-ri-šō-nāh,
firstArt | Adj-fs
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
8313 [e]שָׂרַ֖ף
śā-rap̄
has burnedV-Qal-Perf-3ms
3079 [e]יְהוֹיָקִ֥ים
yə-hō-w-yā-qîm
JehoiakimN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
the kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָֽה׃
yə-hū-ḏāh.
of JudahN-proper-ms

Hebrew Texts
ירמיה 36:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שׁ֥וּב קַח־לְךָ֖ מְגִלָּ֣ה אַחֶ֑רֶת וּכְתֹ֣ב עָלֶ֗יהָ אֵ֤ת כָּל־הַדְּבָרִים֙ הָרִ֣אשֹׁנִ֔ים אֲשֶׁ֣ר הָי֗וּ עַל־הַמְּגִלָּה֙ הָרִ֣אשֹׁנָ֔ה אֲשֶׁ֥ר שָׂרַ֖ף יְהֹויָקִ֥ים מֶֽלֶךְ־יְהוּדָֽה׃

ירמיה 36:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שוב קח־לך מגלה אחרת וכתב עליה את כל־הדברים הראשנים אשר היו על־המגלה הראשנה אשר שרף יהויקים מלך־יהודה׃

ירמיה 36:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שוב קח־לך מגלה אחרת וכתב עליה את כל־הדברים הראשנים אשר היו על־המגלה הראשנה אשר שרף יהויקים מלך־יהודה׃

ירמיה 36:28 Hebrew Bible
שוב קח לך מגלה אחרת וכתב עליה את כל הדברים הראשנים אשר היו על המגלה הראשנה אשר שרף יהויקים מלך יהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Take again another scroll and write on it all the former words that were on the first scroll which Jehoiakim the king of Judah burned.

King James Bible
Take thee again another roll, and write in it all the former words that were in the first roll, which Jehoiakim the king of Judah hath burned.

Holman Christian Standard Bible
"Take another scroll, and once again write on it the very words that were on the original scroll that Jehoiakim king of Judah burned.
Treasury of Scripture Knowledge

Jeremiah 28:13,14 Go and tell Hananiah, saying, Thus said the LORD; You have broken …

Jeremiah 44:28 Yet a small number that escape the sword shall return out of the …

Job 23:13 But he is in one mind, and who can turn him? and what his soul desires, …

Zechariah 1:5,6 Your fathers, where are they? and the prophets, do they live for ever…

Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

2 Timothy 2:13 If we believe not, yet he stays faithful: he cannot deny himself.

Links
Jeremiah 36:28Jeremiah 36:28 NIVJeremiah 36:28 NLTJeremiah 36:28 ESVJeremiah 36:28 NASBJeremiah 36:28 KJVJeremiah 36:28 Bible AppsJeremiah 36:28 Biblia ParalelaJeremiah 36:28 Chinese BibleJeremiah 36:28 French BibleJeremiah 36:28 German BibleBible Hub
Jeremiah 36:27
Top of Page
Top of Page