Hebrews 7:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
[He]Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3728 [e]ὁρκωμοσίας
horkōmosias
an oath,N-GFS
1223 [e]διὰ
dia
throughPrep
3588 [e]τοῦ
tou
the [One]Art-GMS
3004 [e]λέγοντος
legontos
sayingV-PPA-GMS
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτόν
auton
Him:PPro-AM3S
3660 [e]Ὤμοσεν
Ōmosen
Has swornV-AIA-3S
2962 [e]Κύριος,
Kyrios
[the] Lord,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3338 [e]μεταμεληθήσεται
metamelēthēsetai
will change His mind,V-FIP-3S
4771 [e]Σὺ
Sy
You [are]PPro-N2S
2409 [e]ἱερεὺς
hiereus
a priestN-NMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
165 [e]αἰῶνα·—
aiōna
age.’”N-AMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:21 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν Ὤμοσεν Κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν Ὤμοσεν Κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν Ὤμοσεν Κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, Ὤμοσεν κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ―

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν· ὤμοσε Κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ· -

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δέ μετά ὁρκωμοσία διά ὁ λέγω πρός αὐτός ὀμνύω κύριος καί οὐ μεταμέλλομαι σύ ἱερεύς εἰς ὁ αἰών

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, Ὤμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἵ μέν γάρ χωρίς ὁρκωμοσίας εἰσιν ἱερεῖς γεγονότες ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν· Ὤμοσεν κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ

Hebrews 7:21 Hebrew Bible
כי המה נתכהנו בלי שבועה וזה בשבועה על ידי האמר לו נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

Hebrews 7:21 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܘܡܬܐ ܗܘܘ ܟܘܡܪܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܡܘܡܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܕܝܡܐ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܢܕܓܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܟܘܡܪܐ ܠܥܠV ܒܕܡܘܬܗ ܕܡܠܟܝܙܕܩ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
(for they indeed became priests without an oath, but He with an oath through the One who said to Him, "THE LORD HAS SWORN AND WILL NOT CHANGE HIS MIND, 'YOU ARE A PRIEST FOREVER '");

King James Bible
(For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:)

Holman Christian Standard Bible
but He became a priest with an oath made by the One who said to Him: The Lord has sworn, and He will not change His mind, You are a priest forever.
Treasury of Scripture Knowledge

an oath. or, swearing of an oath.
The Lord.

Hebrews 7:17 For he testifies, You are a priest for ever after the order of Melchisedec.

Psalm 110:4 The LORD has sworn, and will not repent, You are a priest for ever …

sware. See on ch.

Hebrews 6:16-18 For men truly swear by the greater: and an oath for confirmation …

Links
Hebrews 7:21Hebrews 7:21 NIVHebrews 7:21 NLTHebrews 7:21 ESVHebrews 7:21 NASBHebrews 7:21 KJVHebrews 7:21 Bible AppsHebrews 7:21 Biblia ParalelaHebrews 7:21 Chinese BibleHebrews 7:21 French BibleHebrews 7:21 German BibleBible Hub
Hebrews 7:20
Top of Page
Top of Page