Galatians 3:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
80 [e]Ἀδελφοί,
Adelphoi
Brothers,N-VMP
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
444 [e]ἄνθρωπον
anthrōpon
manN-AMS
3004 [e]λέγω.
legō
I am speaking.V-PIA-1S
3676 [e]ὅμως
homōs
EvenConj
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
of manN-GMS
2964 [e]κεκυρωμένην
kekyrōmenēn
having been ratifiedV-RPM/P-AFS
1242 [e]διαθήκην
diathēkēn
a covenant,N-AFS
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
no oneAdj-NMS
114 [e]ἀθετεῖ
athetei
sets asideV-PIA-3S
2228 [e]
ē
orConj
1928 [e]ἐπιδιατάσσεται.
epidiatassetai
adds thereto.V-PIM/P-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:15 Greek NT: Nestle 1904
Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω. ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀδελφός κατά ἄνθρωπος λέγω ὅμως ἄνθρωπος κυρόω διαθήκη οὐδείς ἀθετέω ἤ ἐπιδιατάσσομαι

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀδελφοί κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται

Galatians 3:15 Hebrew Bible
אחי לפי דרך אדם אדבר אפלו דיתיקי של בן אדם אם מקימת היא לא יפרנה איש גם לא יוסיף עליה דבר׃

Galatians 3:15 Aramaic NT: Peshitta
ܐܚܝ ܐܝܟ ܕܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܕܝܬܩܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܫܬܪܪܬ ܐܢܫ ܠܐ ܡܤܠܐ ܐܘ ܡܫܚܠܦ ܒܗ ܡܕܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Brethren, I speak in terms of human relations: even though it is only a man's covenant, yet when it has been ratified, no one sets it aside or adds conditions to it.

King James Bible
Brethren, I speak after the manner of men; Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth, or addeth thereto.

Holman Christian Standard Bible
Brothers, I'm using a human illustration. No one sets aside or makes additions to even a human covenant that has been ratified.
Treasury of Scripture Knowledge

I speak.

Romans 6:19 I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh…

1 Corinthians 15:32 If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, …

it be.

Hebrews 9:17 For a testament is of force after men are dead: otherwise it is of …

covenant. or, testament.

Links
Galatians 3:15Galatians 3:15 NIVGalatians 3:15 NLTGalatians 3:15 ESVGalatians 3:15 NASBGalatians 3:15 KJVGalatians 3:15 Bible AppsGalatians 3:15 Biblia ParalelaGalatians 3:15 Chinese BibleGalatians 3:15 French BibleGalatians 3:15 German BibleBible Hub
Galatians 3:14
Top of Page
Top of Page