Exodus 28:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֵ֨ת
wə-’êṯ
AndConj-w | DirObjM
8147 [e]שְׁתֵּ֤י
šə-tê
twoNumber-fdc
7098 [e]קְצוֹת֙
qə-ṣō-wṯ
the [other] endsN-fpc
8147 [e]שְׁתֵּ֣י
šə-tê
of twoNumber-fdc
5688 [e]הָעֲבֹתֹ֔ת
hā-‘ă-ḇō-ṯōṯ,
the braided [chains]Art | N-cp
5414 [e]תִּתֵּ֖ן
tit-tên
you shall fastenV-Qal-Imperf-2ms
5921 [e]עַל־
‘al-
toPrep
8147 [e]שְׁתֵּ֣י
šə-tê
twoNumber-fdc
4865 [e]הַֽמִּשְׁבְּצ֑וֹת
ham-miš-bə-ṣō-wṯ;
the settingsArt | N-fp
5414 [e]וְנָתַתָּ֛ה
wə-nā-ṯat-tāh
and put themConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
3802 [e]כִּתְפ֥וֹת
kiṯ-p̄ō-wṯ
the shoulder strapsN-fpc
646 [e]הָאֵפֹ֖ד
hā-’ê-p̄ōḏ
of the ephodArt | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4136 [e]מ֥וּל
mūl
of itPrep
6440 [e]פָּנָֽיו׃
pā-nāw.
the frontN-cpc | 3ms

Hebrew Texts
שמות 28:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֨ת שְׁתֵּ֤י קְצֹות֙ שְׁתֵּ֣י הָעֲבֹתֹ֔ת תִּתֵּ֖ן עַל־שְׁתֵּ֣י הַֽמִּשְׁבְּצֹ֑ות וְנָתַתָּ֛ה עַל־כִּתְפֹ֥ות הָאֵפֹ֖ד אֶל־מ֥וּל פָּנָֽיו׃

שמות 28:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על־שתי המשבצות ונתתה על־כתפות האפד אל־מול פניו׃

שמות 28:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על־שתי המשבצות ונתתה על־כתפות האפד אל־מול פניו׃

שמות 28:25 Hebrew Bible
ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפד אל מול פניו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You shall put the other two ends of the two cords on the two filigree settings, and put them on the shoulder pieces of the ephod, at the front of it.

King James Bible
And the other two ends of the two wreathen chains thou shalt fasten in the two ouches, and put them on the shoulderpieces of the ephod before it.

Holman Christian Standard Bible
Attach the other ends of the two cords to the two filigree settings, and in this way attach them to the ephod's shoulder pieces in the front.
Treasury of Scripture Knowledge

* wreathen chains

Exodus 28:14 And two chains of pure gold at the ends; of wreathen work shall you …

Exodus 39:15 And they made on the breastplate chains at the ends, of wreathen …

Exodus 28:7 It shall have the two shoulder pieces thereof joined at the two edges …

Exodus 39:4 They made shoulder pieces for it, to couple it together: by the two …

Links
Exodus 28:25Exodus 28:25 NIVExodus 28:25 NLTExodus 28:25 ESVExodus 28:25 NASBExodus 28:25 KJVExodus 28:25 Bible AppsExodus 28:25 Biblia ParalelaExodus 28:25 Chinese BibleExodus 28:25 French BibleExodus 28:25 German BibleBible Hub
Exodus 28:24
Top of Page
Top of Page