Daniel 3:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]בֵּאדַ֜יִן
bê-ḏa-yin
ThenPrep-b | Adv
1400 [e]גֻּבְרַיָּ֣א
guḇ-ray-yā
menN-mpd
479 [e]אִלֵּ֗ךְ
’il-lêḵ,
thesePro-cp
3729 [e]כְּפִ֙תוּ֙
kə-p̄i-ṯū
were boundV-Nifal-Perf-3mp
5622 [e]בְּסַרְבָּלֵיהוֹן֙
bə-sar-bā-lê-hō-wn
in their coatsPrep-b | N-mpc | 3mp
  [פטישיהון]
[paṭ-ṭî-šê-hō-wn
-Noun - masculine plural construct :: third person masculine plural N-mpc | 3mp
 
ḵ]
 
6361 [e](פַּטְּשֵׁיה֔וֹן‪‬)
(paṭ-ṭə-šê-hō-wn,
their trousersN-mpc | 3mp
 
q)
 
3737 [e]וְכַרְבְּלָתְה֖וֹן
wə-ḵar-bə-lā-ṯə-hō-wn
and their turbansConj-w | N-fpc | 3mp
3831 [e]וּלְבֻשֵׁיה֑וֹן
ū-lə-ḇu-šê-hō-wn;
and their [other] garmentsConj-w | N-mpc | 3mp
7412 [e]וּרְמִ֕יו
ū-rə-mîw
and were castConj-w | V-Nifal-ConjPerf-3mp
1459 [e]לְגֽוֹא־
lə-ḡō-w-
into the midstPrep-l | N-msc
861 [e]אַתּ֥וּן
’at-tūn
of furnaceN-msc
5135 [e]נוּרָ֖א
nū-rā
fieryN-csd
3345 [e]יָקִֽדְתָּֽא׃
yā-qiḏ-tā.
burning theV-Qal-Prtcpl-fsd

Hebrew Texts
דניאל 3:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּאדַ֜יִן גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ כְּפִ֙תוּ֙ בְּסַרְבָּלֵיהֹון֙ [פַּטִּישֵׁיהֹון כ] (פַּטְּשֵׁיהֹ֔ון ק) וְכַרְבְּלָתְהֹ֖ון וּלְבֻשֵׁיהֹ֑ון וּרְמִ֕יו לְגֹֽוא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃

דניאל 3:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון [פטישיהון כ] (פטשיהון ק) וכרבלתהון ולבשיהון ורמיו לגוא־אתון נורא יקדתא׃

דניאל 3:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון [פטישיהון כ] (פטשיהון ק) וכרבלתהון ולבשיהון ורמיו לגוא־אתון נורא יקדתא׃

דניאל 3:21 Hebrew Bible
באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון פטישיהון וכרבלתהון ולבשיהון ורמיו לגוא אתון נורא יקדתא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then these men were tied up in their trousers, their coats, their caps and their other clothes, and were cast into the midst of the furnace of blazing fire.

King James Bible
Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace.

Holman Christian Standard Bible
So these men, in their trousers, robes, head coverings, and other clothes, were tied up and thrown into the furnace of blazing fire.
Treasury of Scripture Knowledge

in their. Herodotus says the Babylonish dress was a linen tunic, another of woollen, a white short cloak, and a turban.

coats. or, mantles. hats. or, turbans.

Links
Daniel 3:21Daniel 3:21 NIVDaniel 3:21 NLTDaniel 3:21 ESVDaniel 3:21 NASBDaniel 3:21 KJVDaniel 3:21 Bible AppsDaniel 3:21 Biblia ParalelaDaniel 3:21 Chinese BibleDaniel 3:21 French BibleDaniel 3:21 German BibleBible Hub
Daniel 3:20
Top of Page
Top of Page