Acts 23:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
4341 [e]προσκαλεσάμενός
proskalesamenos
having called to [him]V-APM-NMS
5100 [e]τινας ⇔
tinas
certainIPro-AMP
1417 [e]δύο
dyo
twoAdj-AMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
1543 [e]ἑκατονταρχῶν
hekatontarchōn
centurions,N-GMP
3004 [e]εἶπεν
eipen
he said,V-AIA-3S
2090 [e]Ἑτοιμάσατε
Hetoimasate
PrepareV-AMA-2P
4757 [e]στρατιώτας
stratiōtas
soldiersN-AMP
1250 [e]διακοσίους
diakosious
two hundred,Adj-AMP
3704 [e]ὅπως
hopōs
so thatConj
4198 [e]πορευθῶσιν
poreuthōsin
they might goV-ASP-3P
2193 [e]ἕως
heōs
as far asPrep
2542 [e]Καισαρείας,
Kaisareias
Caesarea,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2460 [e]ἱππεῖς
hippeis
horsemenN-AMP
1440 [e]ἑβδομήκοντα
hebdomēkonta
seventy,Adj-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1187 [e]δεξιολάβους
dexiolabous
spearmenN-AMP
1250 [e]διακοσίους,
diakosious
two hundred,Adj-AMP
575 [e]ἀπὸ
apo
forPrep
5154 [e]τρίτης
tritēs
the thirdAdj-GFS
5610 [e]ὥρας
hōras
hourN-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
3571 [e]νυκτός,
nyktos
night.N-GFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ προσκαλεσάμενός τινας δύο τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρίας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ προσκαλεσάμενός τινας δύο τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρίας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ προσκαλεσάμενός τινας ⇔ δύο τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρίας / Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων εἴπεν, Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα, καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων εἶπεν· Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ προσκαλεσάμενος τινας δύο τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρίας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων, εἶπεν, Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα, καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός·

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός

Acts 23:23 Hebrew Bible
ויקרא לשני שרי מאות ויאמר החלצו מאתכם אנשי צבא מאתים ללכת לקסרין ופרשים שבעים ומשכי קשת מאתים מן השעה השלישית בלילה׃

Acts 23:23 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܪܐ ܠܬܪܝܢ ܩܢܛܪܘܢܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܥܬܕܘ ܪܗܘܡܝܐ ܡܐܬܝܢ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܩܤܪܝܐ ܘܦܪܫܐ ܫܒܥܝܢ ܘܫܕܝܝ ܒܝܡܝܢܐ ܡܐܬܝܢ ܕܢܦܩܘܢ ܡܢ ܬܠܬ ܫܥܝܢ ܒܠܠܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And he called to him two of the centurions and said, "Get two hundred soldiers ready by the third hour of the night to proceed to Caesarea, with seventy horsemen and two hundred spearmen."

King James Bible
And he called unto him two centurions, saying, Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, and horsemen threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night;

Holman Christian Standard Bible
He summoned two of his centurions and said, "Get 200 soldiers ready with 70 cavalry and 200 spearmen to go to Caesarea at nine tonight.
Treasury of Scripture Knowledge

two centurions.

Acts 23:17 Then Paul called one of the centurions to him, and said, Bring this …

at. About nine o'clock in the evening, for the greater secrecy, and to elude the cunning, active malice of the Jews.

Matthew 14:25 And in the fourth watch of the night Jesus went to them, walking on the sea.

Luke 12:38 And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, …

Links
Acts 23:23Acts 23:23 NIVActs 23:23 NLTActs 23:23 ESVActs 23:23 NASBActs 23:23 KJVActs 23:23 Bible AppsActs 23:23 Biblia ParalelaActs 23:23 Chinese BibleActs 23:23 French BibleActs 23:23 German BibleBible Hub
Acts 23:22
Top of Page
Top of Page