Acts 15:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
649 [e]ἀπεστάλκαμεν
apestalkamen
We have sentV-RIA-1P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
2455 [e]Ἰούδαν
Ioudan
JudasN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4609 [e]Σιλᾶν,
Silan
Silas,N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
846 [e]αὐτοὺς
autous
theyPPro-AM3P
1223 [e]διὰ
dia
byPrep
3056 [e]λόγου
logou
word [of mouth]N-GMS
518 [e]ἀπαγγέλλοντας
apangellontas
are telling [you]V-PPA-AMP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
846 [e]αὐτά.
auta
same things.PPro-AN3PGreek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 15:27 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σιλᾶν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σιλᾶν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σιλᾶν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά

Acts 15:27 Hebrew Bible
על כן שלחנו את יהודה ואת סילא אשר גם המה יגידו זאת בפיהם׃

Acts 15:27 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܕܪܢ ܥܡܗܘܢ ܠܝܗܘܕܐ ܘܠܫܝܠܐ ܕܗܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Therefore we have sent Judas and Silas, who themselves will also report the same things by word of mouth.

King James Bible
We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth.

Holman Christian Standard Bible
Therefore we have sent Judas and Silas, who will personally report the same things by word of mouth.
Treasury of Scripture Knowledge

Judas.

Acts 15:22 Then pleased it the apostles and elders with the whole church, to …

who.

2 John 1:12 Having many things to write to you, I would not write with paper …

3 John 1:13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write to you:

mouth. Gr. word.

Links
Acts 15:27Acts 15:27 NIVActs 15:27 NLTActs 15:27 ESVActs 15:27 NASBActs 15:27 KJVActs 15:27 Bible AppsActs 15:27 Biblia ParalelaActs 15:27 Chinese BibleActs 15:27 French BibleActs 15:27 German BibleBible Hub
Acts 15:26
Top of Page
Top of Page