2 Samuel 18:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
But saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
376 [e]הָאִישׁ֙
hā-’îš
the manArt | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3097 [e]יוֹאָ֔ב
yō-w-’āḇ,
JoabN-proper-ms
  [ולא]
[wə-lō
-Conjunctive waw :: Adverb Conj-w | Adv
 
ḵ]
 
3863 [e](וְל֨וּא‪‬)
(wə-lū
ThoughConj-w | Prep
 
q)
 
595 [e]אָנֹכִ֜י
’ā-nō-ḵî
IPro-1cs
8254 [e]שֹׁקֵ֤ל
šō-qêl
were to receiveV-Qal-Prtcpl-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
3709 [e]כַּפַּי֙
kap-pay
my handN-fdc | 1cs
505 [e]אֶ֣לֶף
’e-lep̄
a thousandNumber-msc
3701 [e]כֶּ֔סֶף
ke-sep̄,
[shekels] of silverN-ms
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
7971 [e]אֶשְׁלַ֥ח
’eš-laḥ
I would raiseV-Qal-Imperf-1cs
3027 [e]יָדִ֖י
yā-ḏî
my handN-fsc | 1cs
413 [e]אֶל־
’el-
againstPrep
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
4428 [e]הַמֶּ֑לֶךְ
ham-me-leḵ;
of the kingArt | N-ms
3588 [e]כִּ֣י
forConj
241 [e]בְאָזְנֵ֜ינוּ
ḇə-’ā-zə-nê-nū
in our hearingPrep-b | N-fdc | 1cp
6680 [e]צִוָּ֣ה
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֗לֶךְ
ham-me-leḵ,
the kingArt | N-ms
853 [e]אֹ֠תְךָ
’ō-ṯə-ḵā
youDirObjM | 2ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
52 [e]אֲבִישַׁ֤י
’ă-ḇî-šay
AbishaiN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
863 [e]אִתַּי֙
’it-tay
IttaiN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
8104 [e]שִׁמְרוּ־
šim-rū-
BewareV-Qal-Imp-mp
4310 [e]מִ֕י
who [touches]Interrog
5288 [e]בַּנַּ֖עַר
ban-na-‘ar
the young manPrep-b, Art | N-ms
53 [e]בְּאַבְשָׁלֽוֹם׃
bə-’aḇ-šā-lō-wm.
AbsalomPrep-b | N-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל ב 18:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר הָאִישׁ֙ אֶל־יֹואָ֔ב [וְלֹא כ] (וְל֨וּא ק) אָנֹכִ֜י שֹׁקֵ֤ל עַל־כַּפַּי֙ אֶ֣לֶף כֶּ֔סֶף לֹֽא־אֶשְׁלַ֥ח יָדִ֖י אֶל־בֶּן־הַמֶּ֑לֶךְ כִּ֣י בְאָזְנֵ֜ינוּ צִוָּ֣ה הַמֶּ֗לֶךְ אֹ֠תְךָ וְאֶת־אֲבִישַׁ֤י וְאֶת־אִתַּי֙ לֵאמֹ֔ר שִׁמְרוּ־מִ֕י בַּנַּ֖עַר בְּאַבְשָׁלֹֽום׃

שמואל ב 18:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר האיש אל־יואב [ולא כ] (ולוא ק) אנכי שקל על־כפי אלף כסף לא־אשלח ידי אל־בן־המלך כי באזנינו צוה המלך אתך ואת־אבישי ואת־אתי לאמר שמרו־מי בנער באבשלום׃

שמואל ב 18:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר האיש אל־יואב [ולא כ] (ולוא ק) אנכי שקל על־כפי אלף כסף לא־אשלח ידי אל־בן־המלך כי באזנינו צוה המלך אתך ואת־אבישי ואת־אתי לאמר שמרו־מי בנער באבשלום׃

שמואל ב 18:12 Hebrew Bible
ויאמר האיש אל יואב ולא אנכי שקל על כפי אלף כסף לא אשלח ידי אל בן המלך כי באזנינו צוה המלך אתך ואת אבישי ואת אתי לאמר שמרו מי בנער באבשלום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The man said to Joab, "Even if I should receive a thousand pieces of silver in my hand, I would not put out my hand against the king's son; for in our hearing the king charged you and Abishai and Ittai, saying, 'Protect for me the young man Absalom!'

King James Bible
And the man said unto Joab, Though I should receive a thousand shekels of silver in mine hand, yet would I not put forth mine hand against the king's son: for in our hearing the king charged thee and Abishai and Ittai, saying, Beware that none touch the young man Absalom.

Holman Christian Standard Bible
The man replied to Joab, "Even if I had the weight of 1,000 pieces of silver in my hand, I would not raise my hand against the king's son. For we heard the king command you, Abishai, and Ittai, 'Protect the young man Absalom for me.'
Treasury of Scripture Knowledge

receive, etc. [heb] weigh upon mine hand
in our hearing

2 Samuel 18:5 And the king commanded Joab and Abishai and Ittai, saying, Deal gently …

Beware, etc. [heb] Beware, whosoever ye be, of the

Links
2 Samuel 18:122 Samuel 18:12 NIV2 Samuel 18:12 NLT2 Samuel 18:12 ESV2 Samuel 18:12 NASB2 Samuel 18:12 KJV2 Samuel 18:12 Bible Apps2 Samuel 18:12 Biblia Paralela2 Samuel 18:12 Chinese Bible2 Samuel 18:12 French Bible2 Samuel 18:12 German BibleBible Hub
2 Samuel 18:11
Top of Page
Top of Page