1 Samuel 4:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6030 [e]וַיַּ֨עַן
way-ya-‘an
so answeredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1319 [e]הַֽמְבַשֵּׂ֜ר
ham-ḇaś-śêr
the messengerArt | V-Piel-Prtcpl-ms
559 [e]וַיֹּ֗אמֶר
way-yō-mer,
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5127 [e]נָ֤ס
nās
has fledV-Qal-Perf-3ms
3478 [e]יִשְׂרָאֵל֙
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
6440 [e]לִפְנֵ֣י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
6430 [e]פְלִשְׁתִּ֔ים
p̄ə-liš-tîm,
the PhilistinesN-proper-mp
1571 [e]וְגַ֛ם
wə-ḡam
andConj-w | Conj
4046 [e]מַגֵּפָ֥ה
mag-gê-p̄āh
a slaughterN-fs
1419 [e]גְדוֹלָ֖ה
ḡə-ḏō-w-lāh
greatAdj-fs
1961 [e]הָיְתָ֣ה
hā-yə-ṯāh
there has beenV-Qal-Perf-3fs
5971 [e]בָעָ֑ם
ḇā-‘ām;
among the peoplePrep-b, Art | N-ms
1571 [e]וְגַם־
wə-ḡam-
andConj-w | Conj
8147 [e]שְׁנֵ֨י
šə-nê
twoNumber-mdc
1121 [e]בָנֶ֜יךָ
ḇā-ne-ḵā
your sonsN-mpc | 2ms
4191 [e]מֵ֗תוּ
mê-ṯū,
are deadV-Qal-Perf-3cp
2652 [e]חָפְנִי֙
ḥā-p̄ə-nî
HophniN-proper-ms
6372 [e]וּפִ֣ינְחָ֔ס
ū-p̄î-nə-ḥās,
and PhinehasConj-w | N-proper-ms
727 [e]וַאֲר֥וֹן
wa-’ă-rō-wn
and the arkConj-w | N-csc
430 [e]הָאֱלֹהִ֖ים
hā-’ĕ-lō-hîm
of GodArt | N-mp
3947 [e]נִלְקָֽחָה׃
nil-qā-ḥāh.
has been capturedV-Nifal-Perf-3fs
  פ
-Punc

Hebrew Texts
שמואל א 4:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַן הַֽמְבַשֵּׂ֜ר וַיֹּ֗אמֶר נָ֤ס יִשְׂרָאֵל֙ לִפְנֵ֣י פְלִשְׁתִּ֔ים וְגַ֛ם מַגֵּפָ֥ה גְדֹולָ֖ה הָיְתָ֣ה בָעָ֑ם וְגַם־שְׁנֵ֨י בָנֶ֜יךָ מֵ֗תוּ חָפְנִי֙ וּפִ֣ינְחָ֔ס וַאֲרֹ֥ון הָאֱלֹהִ֖ים נִלְקָֽחָה׃ פ

שמואל א 4:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם וגם־שני בניך מתו חפני ופינחס וארון האלהים נלקחה׃ פ

שמואל א 4:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם וגם־שני בניך מתו חפני ופינחס וארון האלהים נלקחה׃ פ

שמואל א 4:17 Hebrew Bible
ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם וגם שני בניך מתו חפני ופינחס וארון האלהים נלקחה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the one who brought the news replied, "Israel has fled before the Philistines and there has also been a great slaughter among the people, and your two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God has been taken."

King James Bible
And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people, and thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken.

Holman Christian Standard Bible
The messenger answered, "Israel has fled from the Philistines, and also there was a great slaughter among the people. Your two sons, Hophni and Phinehas, are both dead, and the ark of God has been captured."
Treasury of Scripture Knowledge

Israel

1 Samuel 4:10,11 And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled …

1 Samuel 3:11 And the LORD said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, …

Links
1 Samuel 4:171 Samuel 4:17 NIV1 Samuel 4:17 NLT1 Samuel 4:17 ESV1 Samuel 4:17 NASB1 Samuel 4:17 KJV1 Samuel 4:17 Bible Apps1 Samuel 4:17 Biblia Paralela1 Samuel 4:17 Chinese Bible1 Samuel 4:17 French Bible1 Samuel 4:17 German BibleBible Hub
1 Samuel 4:16
Top of Page
Top of Page