1 Kings 16:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2005 [e]הִנְנִ֥י
hin-nî
surelyInterjection | 1cs
1197 [e]מַבְעִ֛יר
maḇ-‘îr
I will take awayV-Hifil-Prtcpl-ms
310 [e]אַחֲרֵ֥י
’a-ḥă-rê
the posterityPrep
1201 [e]בַעְשָׁ֖א
ḇa‘-šā
of BaashaN-proper-ms
310 [e]וְאַחֲרֵ֣י
wə-’a-ḥă-rê
and the posterityConj-w | Prep
1004 [e]בֵית֑וֹ
ḇê-ṯōw;
of his houseN-msc | 3ms
5414 [e]וְנָֽתַתִּי֙
wə-nā-ṯat-tî
and I will makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]בֵּ֣יתְךָ֔
bê-ṯə-ḵā,
your houseN-msc | 2ms
1004 [e]כְּבֵ֖ית
kə-ḇêṯ
like the housePrep-k | N-msc
3379 [e]יָרָבְעָ֥ם
yā-rā-ḇə-‘ām
of JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָֽט׃
nə-ḇāṭ.
of NebatN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 16:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנְנִ֥י מַבְעִ֛יר אַחֲרֵ֥י בַעְשָׁ֖א וְאַחֲרֵ֣י בֵיתֹ֑ו וְנָֽתַתִּי֙ אֶת־בֵּ֣יתְךָ֔ כְּבֵ֖ית יָרָבְעָ֥ם בֶּן־נְבָֽט׃

מלכים א 16:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את־ביתך כבית ירבעם בן־נבט׃

מלכים א 16:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את־ביתך כבית ירבעם בן־נבט׃

מלכים א 16:3 Hebrew Bible
הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
behold, I will consume Baasha and his house, and I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat.

King James Bible
Behold, I will take away the posterity of Baasha, and the posterity of his house; and will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat.

Holman Christian Standard Bible
take note: I will sweep away Baasha and his house, and I will make your house like the house of Jeroboam son of Nebat:
Treasury of Scripture Knowledge

will make thy house

1 Kings 16:11,12 And it came to pass, when he began to reign, as soon as he sat on …

1 Kings 14:10 Therefore, behold, I will bring evil on the house of Jeroboam, and …

1 Kings 15:29,30 And it came to pass, when he reigned, that he smote all the house …

1 Kings 21:21-24 Behold, I will bring evil on you, and will take away your posterity, …

Isaiah 66:24 And they shall go forth, and look on the carcasses of the men that …

Jeremiah 22:19 He shall be buried with the burial of an donkey, drawn and cast forth …

Links
1 Kings 16:31 Kings 16:3 NIV1 Kings 16:3 NLT1 Kings 16:3 ESV1 Kings 16:3 NASB1 Kings 16:3 KJV1 Kings 16:3 Bible Apps1 Kings 16:3 Biblia Paralela1 Kings 16:3 Chinese Bible1 Kings 16:3 French Bible1 Kings 16:3 German BibleBible Hub
1 Kings 16:2
Top of Page
Top of Page