1 Kings 16:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4191 [e]הַמֵּ֤ת
ham-mêṯ
Whoever diesArt | V-Qal-Prtcpl-ms
1201 [e]לְבַעְשָׁא֙
lə-ḇa‘-šā
and belongs to BaashaPrep-l | N-proper-ms
5892 [e]בָּעִ֔יר
bā-‘îr,
in the cityPrep-b, Art | N-fs
398 [e]יֹֽאכְל֖וּ
yō-ḵə-lū
shall eatV-Qal-Imperf-3mp
3611 [e]הַכְּלָבִ֑ים
hak-kə-lā-ḇîm;
the dogsArt | N-mp
4191 [e]וְהַמֵּ֥ת
wə-ham-mêṯ
and whoever diesConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
  לוֹ֙
lōw
toPrep | 3ms
7704 [e]בַּשָּׂדֶ֔ה
baś-śā-ḏeh,
in the fieldsPrep-b, Art | N-ms
398 [e]יֹאכְל֖וּ
yō-ḵə-lū
shall eatV-Qal-Imperf-3mp
5775 [e]ע֥וֹף
‘ō-wp̄
the birdsN-msc
8064 [e]הַשָּׁמָֽיִם׃
haš-šā-mā-yim.
of the airArt | N-mpHebrew Texts
מלכים א 16:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַמֵּ֤ת לְבַעְשָׁא֙ בָּעִ֔יר יֹֽאכְל֖וּ הַכְּלָבִ֑ים וְהַמֵּ֥ת לֹו֙ בַּשָּׂדֶ֔ה יֹאכְל֖וּ עֹ֥וף הַשָּׁמָֽיִם׃

מלכים א 16:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים׃

מלכים א 16:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים׃

מלכים א 16:4 Hebrew Bible
המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Anyone of Baasha who dies in the city the dogs will eat, and anyone of his who dies in the field the birds of the heavens will eat."

King James Bible
Him that dieth of Baasha in the city shall the dogs eat; and him that dieth of his in the fields shall the fowls of the air eat.

Holman Christian Standard Bible
Anyone who belongs to Baasha and dies in the city, the dogs will eat, and anyone who is his and dies in the field, the birds of the sky will eat."
Treasury of Scripture Knowledge

shall the dogs eat

1 Kings 14:11 Him that dies of Jeroboam in the city shall the dogs eat; and him …

Links
1 Kings 16:41 Kings 16:4 NIV1 Kings 16:4 NLT1 Kings 16:4 ESV1 Kings 16:4 NASB1 Kings 16:4 KJV1 Kings 16:4 Bible Apps1 Kings 16:4 Biblia Paralela1 Kings 16:4 Chinese Bible1 Kings 16:4 French Bible1 Kings 16:4 German BibleBible Hub
1 Kings 16:3
Top of Page
Top of Page