1 Corinthians 11:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5620 [e]Ὥστε,
hōste
So then,Conj
80 [e]ἀδελφοί
adelphoi
brothersN-VMP
1473 [e]μου,
mou
of me,PPro-G1S
4905 [e]συνερχόμενοι
synerchomenoi
coming togetherV-PPM/P-NMP
1519 [e]εἰς
eis
in orderPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
5315 [e]φαγεῖν
phagein
to eat,V-ANA
240 [e]ἀλλήλους
allēlous
one anotherRecPro-AMP
1551 [e]ἐκδέχεσθε.
ekdechesthe
wait for.V-PMM/P-2P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:33 Greek NT: Nestle 1904
ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν, ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν, ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὥστε ἀδελφοί μου συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε

1 Corinthians 11:33 Hebrew Bible
על כן אחי בהקהלכם יחד לאכל תחכו איש אל רעהו׃

1 Corinthians 11:33 Aramaic NT: Peshitta
ܡܟܝܠ ܐܚܝ ܐܡܬܝ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܟܠ ܗܘܝܬܘܢ ܡܩܘܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So then, my brethren, when you come together to eat, wait for one another.

King James Bible
Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, my brothers, when you come together to eat, wait for one another.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Corinthians 11:331 Corinthians 11:33 NIV1 Corinthians 11:33 NLT1 Corinthians 11:33 ESV1 Corinthians 11:33 NASB1 Corinthians 11:33 KJV1 Corinthians 11:33 Bible Apps1 Corinthians 11:33 Biblia Paralela1 Corinthians 11:33 Chinese Bible1 Corinthians 11:33 French Bible1 Corinthians 11:33 German BibleBible Hub
1 Corinthians 11:32
Top of Page
Top of Page