2 Tesaloniceni 3
Romanian: Cornilescu
1Încolo, fraţilor, rugaţivă pentru noi ca, Cuvîntul Domnului să se răspîndească şi să fie proslăvit cum este la voi, 2şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa. 3Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. 4Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim. 5Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

6În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate, care trăieşte în neorînduială, şi nu după învăţăturile, pe cari le-aţi primit dela noi. 7Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n'am trăit în neorînduială, între voi. 8N'am mîncat de pomană pînea nimănui; ci, lucrînd şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. 9Nu că n'am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat. 10Căci, cînd eram la voi, vă spuneam lămurit: ,,Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănînce.`` 11Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorînduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri. 12Îndemnăm pe oamenii aceştia şi -i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănînce pînea lucrînd în linişte. 13Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui.

14Şi dacă n'ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi -l, şi să n'aveţi nici un fel de legături cu el, ca să -i fie ruşine. 15Să nu -l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să -l mustraţi ca pe un frate.

16Însuş Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!

17Urarea de sănătate este scrisă cu mîna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă; aşa scriu eu. 18Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! AminRomanian: Cornilescu

Bible Hub

2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page