Matthew 27:48
New International Version
Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink.

New Living Translation
One of them ran and filled a sponge with sour wine, holding it up to him on a reed stick so he could drink.

English Standard Version
And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink.

Berean Study Bible
One of them quickly ran and brought a sponge. He filled it with sour wine, put it on a reed, and held it up for Jesus to drink.

New American Standard Bible
Immediately one of them ran, and taking a sponge, he filled it with sour wine and put it on a reed, and gave Him a drink.

King James Bible
And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

Holman Christian Standard Bible
Immediately one of them ran and got a sponge, filled it with sour wine, fixed it on a reed, and offered Him a drink.

International Standard Version
So one of the men ran off at once, took a sponge, and soaked it in some sour wine. Then he put it on a stick and offered Jesus a drink.

NET Bible
Immediately one of them ran and got a sponge, filled it with sour wine, put it on a stick, and gave it to him to drink.

Aramaic Bible in Plain English
At that moment one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and placed it on a reed and gave a drink to him.

GOD'S WORD® Translation
One of the men ran at once, took a sponge, and soaked it in some vinegar. Then he put it on a stick and offered Jesus a drink.

Jubilee Bible 2000
And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink.

King James 2000 Bible
And immediately one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

American King James Version
And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

American Standard Version
And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

Douay-Rheims Bible
And immediately one of them running took a sponge, and filled it with vinegar; and put it on a reed, and gave him to drink.

Darby Bible Translation
And immediately one of them running and getting a sponge, having filled [it] with vinegar and fixed [it] on a reed, gave him to drink.

English Revised Version
And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

Webster's Bible Translation
And immediately one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

Weymouth New Testament
One of them ran forthwith, and filling a sponge with sour wine put it on the end of a cane and offered it Him to drink;

World English Bible
Immediately one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him a drink.

Young's Literal Translation
and immediately, one of them having run, and having taken a spunge, having filled it with vinegar, and having put it on a reed, was giving him to drink,

Mattheus 27:48 Afrikaans PWL
Toe hardloop daar dadelik een van hulle en vat ’n spons, maak dit vol asyn, sit dit op ’n riet en gee vir Hom om te drink,

Mateu 27:48 Albanian
Dhe në atë çast një nga ata vrapoi, mori një sfungjer, e zhyti në uthull dhe, mbasi e vuri në majë të një kallami, ia dha për ta pirë.

ﻣﺘﻰ 27:48 Arabic: Smith & Van Dyke
وللوقت ركض واحد منهم واخذ اسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 27:48 Armenian (Western): NT
Իսկոյն անոնցմէ մէկը վազեց, առաւ սպունգ մը, լեցուց քացախով, եւ անցընելով եղէգի մը՝ տուաւ անոր որ խմէ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  27:48 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta bertan laster eguinic hetaric batec, eta spongiabat harturic vinagrez betheric, eta eçarriric canabera baten inguruän, edatera eman cieçón.

Dyr Mathäus 27:48 Bavarian
Und glei lief ainer hin, gataucht aynn Schwamm in Össig ein und ghöbt n yn n Iesenn zo n Trinken hin.

Матей 27:48 Bulgarian
И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет, и като я надяна на тръст, даде Му да пие.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
其中有一個人立刻跑去,拿了海綿蘸滿了酸酒,套在蘆葦上,要給他喝。

中文标准译本 (CSB Simplified)
其中有一个人立刻跑去,拿了海绵蘸满了酸酒,套在芦苇上,要给他喝。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
內中有一個人趕緊跑去,拿海絨蘸滿了醋,綁在葦子上,送給他喝。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
内中有一个人赶紧跑去,拿海绒蘸满了醋,绑在苇子上,送给他喝。

馬 太 福 音 27:48 Chinese Bible: Union (Traditional)
內 中 有 一 個 人 趕 緊 跑 去 , 拿 海 絨 蘸 滿 了 醋 , 綁 在 葦 子 上 , 送 給 他 喝 。

馬 太 福 音 27:48 Chinese Bible: Union (Simplified)
内 中 有 一 个 人 赶 紧 跑 去 , 拿 海 绒 蘸 满 了 醋 , 绑 在 苇 子 上 , 送 给 他 喝 。

Evanðelje po Mateju 27:48 Croatian Bible
I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti.

Matouš 27:48 Czech BKR
A hned jeden z nich běžev, vzal houbu, naplnil ji octem a vloživ na tresť, dával jemu píti.

Matthæus 27:48 Danish
Og straks løb en af dem hen og tog en Svamp og fyldte den med Eddike og stak den paa et Rør og gav ham at drikke.

Mattheüs 27:48 Dutch Staten Vertaling
En terstond een van hen toe lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ευθεως δραμων εις εξ αυτων, και λαβων σπογγον, πλησας τε οξους, και περιθεις καλαμω, εποτιζεν αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai eutheōs dramōn heis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton.

kai eutheos dramon heis ex auton kai labon spongon plesas te oxous kai peritheis kalamo epotizen auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai eutheōs dramōn heis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton.

kai eutheos dramon heis ex auton kai labon spongon plesas te oxous kai peritheis kalamo epotizen auton.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai eutheōs dramōn eis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton

kai eutheOs dramOn eis ex autOn kai labOn spongon plEsas te oxous kai peritheis kalamO epotizen auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eutheōs dramōn eis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton

kai eutheOs dramOn eis ex autOn kai labOn spongon plEsas te oxous kai peritheis kalamO epotizen auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eutheōs dramōn eis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton

kai eutheOs dramOn eis ex autOn kai labOn spongon plEsas te oxous kai peritheis kalamO epotizen auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eutheōs dramōn eis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton

kai eutheOs dramOn eis ex autOn kai labOn spongon plEsas te oxous kai peritheis kalamO epotizen auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Westcott/Hort - Transliterated
kai eutheōs dramōn eis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton

kai eutheOs dramOn eis ex autOn kai labOn spongon plEsas te oxous kai peritheis kalamO epotizen auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:48 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eutheōs dramōn eis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton

kai eutheOs dramOn eis ex autOn kai labOn spongon plEsas te oxous kai peritheis kalamO epotizen auton

Máté 27:48 Hungarian: Karoli
És egy közülök azonnal oda futamodván, egy szivacsot võn, és megtöltvén eczettel és egy nádszálra tûzvén, inni ád vala néki.

La evangelio laŭ Mateo 27:48 Esperanto
Kaj tuj unu el ili kuris kaj prenis spongon kaj plenigis gxin per vinagro, kaj metinte gxin sur kanon, donis al li trinki.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 27:48 Finnish: Bible (1776)
Ja kohta juoksi yksi heistä ja otti sienen, ja täytti sen etikalla, pani sen ruovon päähän, ja antoi hänen juoda.

Matthieu 27:48 French: Darby
Et aussitot l'un d'entre eux courut et prit une eponge, et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et lui donna à boire.

Matthieu 27:48 French: Louis Segond (1910)
Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire.

Matthieu 27:48 French: Martin (1744)
Et aussitôt un d'entre eux courut, et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et lui en donna à boire.

Matthaeus 27:48 German: Modernized
Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn.

Matthaeus 27:48 German: Luther (1912)
Und alsbald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn an ein Rohr und tränkte ihn.

Matthaeus 27:48 German: Textbibel (1899)
Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken.

Matteo 27:48 Italian: Riveduta Bible (1927)
E subito un di loro corse a prendere una spugna; e inzuppatala d’aceto e postala in cima ad una canna, gli die’ da bere.

Matteo 27:48 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E in quello stante un di loro corse, e prese una spugna, e l’empiè d’aceto; e messala intorno ad una canna, gli diè da bere.

MATIUS 27:48 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka dengan segera berlarilah seorang daripada mereka itu mengambil suatu lumut karang, diisinya dengan cuka, dibubuhnya pada sebatang buluh, lalu diberinya minum kepada-Nya.

Matthew 27:48 Kabyle: NT
Imiren kan yiwen seg-sen yuzzel yeddem-ed ameččim n taḍuṭ isselxes-it di lxell, icudd-it ɣef wuɣanim yefka-yas ad isew.

마태복음 27:48 Korean
그 중에 한사람이 곧 달려가서 해융을 가지고 신 포도주를 머금게 하여 갈대에 꿰어 마시우거늘

Matthaeus 27:48 Latin: Vulgata Clementina
Et continuo currens unus ex eis, acceptam spongiam implevit aceto, et imposuit arundini, et dabat ei bibere.

Sv. Matejs 27:48 Latvian New Testament
Un tūdaļ viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to etiķī, uzsprauda niedrē un deva Viņam dzert.

Evangelija pagal Matà 27:48 Lithuanian
Ir tuoj vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją rūgštaus vyno, užmovė ant nendrės ir padavė Jam gerti.

Matthew 27:48 Maori
Na kua rere tetahi o ratou, kua mau ki te hautai, whakakiia ana ki te winika, a whakanohoia ana ki runga ki te kakaho, whakainumia ana mana.

Matteus 27:48 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og straks løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik og stakk den på et rør og gav ham å drikke.

Mateo 27:48 Spanish: La Biblia de las Américas
Y al instante, uno de ellos corrió, y tomando una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber.

Mateo 27:48 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Al instante, uno de ellos corrió, y tomando una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, Le dio a beber.

Mateo 27:48 Spanish: Reina Valera Gómez
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber.

Mateo 27:48 Spanish: Reina Valera 1909
Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la hinchió de vinagre, y poniéndola en una caña, dábale de beber.

Mateo 27:48 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le daba de beber.

Mateus 27:48 Bíblia King James Atualizada Português
Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber.

Mateus 27:48 Portugese Bible
E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber.   

Matei 27:48 Romanian: Cornilescu
Şi îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l -a umplut cu oţet, l -a pus într'o trestie, şi i -a dat să bea.

От Матфея 27:48 Russian: Synodal Translation (1876)
И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить;

От Матфея 27:48 Russian koi8r
И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить;

Matthew 27:48 Shuar New Testament
Tura chikichik tsΘkenki we uruchin itiamiayi. Tura churuinian ajamper sapapjai Iji· mukunati tusa susamiayi.

Matteus 27:48 Swedish (1917)
Och strax skyndade en av dem fram och tog en svamp och fyllde den med ättikvin och satte den på ett rör och gav honom att dricka.

Matayo 27:48 Swahili NT
Mmoja wao akakimbia, akachukua sifongo, akaichovya katika siki, akaiweka juu ya mwanzi, akampa anywe.

Mateo 27:48 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagkaraka'y tumakbo ang isa sa kanila, at kumuha ng isang espongha, at binasa ng suka, saka inilagay sa isang tambo, at ipinainom sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Matta 27:48 Tawallamat Tamajaq NT
Tarmad as ozal iyyan daɣ-san, idkal-du tǝduft, issǝlmaq-qat daɣ esmad n alɣanab ikkizbaran wǝllen, ittal-tat d ǝmi n alawag ǝn telant, izzal-t-in i Ɣaysa y ad ašǝw.

มัทธิว 27:48 Thai: from KJV
ในทันใดนั้น คนหนึ่งในพวกเขาวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้พระองค์เสวย

Matta 27:48 Turkish
İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi, ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsaya içirdi.

Матей 27:48 Ukrainian: NT
І зараз, побігши один із них, і взявши губку, сповнивши оцтом і, настромивши на тростину, поїв Його.

Matthew 27:48 Uma New Testament
Ria hadua to mokeno hilou mpo'ala' hampu'u wunga to hewa lomo', nabangkahi hi rala ue anggur to mo'onco, natu'u hi wuntu hompea pai' napopoju'ui-ki Yesus bona na'inu.

Ma-thi-ô 27:48 Vietnamese (1934)
Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy dấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống.

Matthew 27:47
Top of Page
Top of Page