Mark 6:48
New International Version
He saw the disciples straining at the oars, because the wind was against them. Shortly before dawn he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them,

New Living Translation
He saw that they were in serious trouble, rowing hard and struggling against the wind and waves. About three o'clock in the morning Jesus came toward them, walking on the water. He intended to go past them,

English Standard Version
And he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. And about the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea. He meant to pass by them,

Berean Study Bible
He could see that the disciples were straining to row, because the wind was against them. About the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the sea. He intended to pass by them,

New American Standard Bible
Seeing them straining at the oars, for the wind was against them, at about the fourth watch of the night He came to them, walking on the sea; and He intended to pass by them.

King James Bible
And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them.

Holman Christian Standard Bible
He saw them being battered as they rowed, because the wind was against them. Around three in the morning He came toward them walking on the sea and wanted to pass by them.

International Standard Version
He saw that his disciples were straining at the oars, because the wind was against them. Shortly before dawn he came to them, walking on the sea. He intended to go up right beside them,

NET Bible
He saw them straining at the oars, because the wind was against them. As the night was ending, he came to them walking on the sea, for he wanted to pass by them.

Aramaic Bible in Plain English
And he saw them laboring as they were rowing, for the wind was against them. And it was, that in the fourth watch of the night, Yeshua came toward them as he was walking on the sea, and he wanted to pass by them.

GOD'S WORD® Translation
Jesus saw that they were in a lot of trouble as they rowed, because they were going against the wind. Between three and six o'clock in the morning, he came to them. He was walking on the sea. He wanted to pass by them.

Jubilee Bible 2000
And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them; and about the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea, and would have passed by them.

King James 2000 Bible
And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea, and would have passed by them.

American King James Version
And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary to them: and about the fourth watch of the night he comes to them, walking on the sea, and would have passed by them.

American Standard Version
And seeing them distressed in rowing, for the wind was contrary unto them, about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking on the sea; and he would have passed by them:

Douay-Rheims Bible
And seeing them labouring in rowing, (for the wind was against them,) and about the fourth watch of the night, he cometh to them walking upon the sea, and he would have passed by them.

Darby Bible Translation
And seeing them labouring in rowing, for the wind was contrary to them, about the fourth watch of the night he comes to them walking on the sea, and would have passed them by.

English Revised Version
And seeing them distressed in rowing, for the wind was contrary unto them, about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking on the sea; and he would have passed by them:

Webster's Bible Translation
And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary to them: and about the fourth watch of the night he cometh to them, walking upon the sea, and would have passed by them.

Weymouth New Testament
But when He saw them distressed with rowing (for the wind was against them)

World English Bible
Seeing them distressed in rowing, for the wind was contrary to them, about the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea, and he would have passed by them,

Young's Literal Translation
and he saw them harassed in the rowing, for the wind was against them, and about the fourth watch of the night he doth come to them walking on the sea, and wished to pass by them.

Markus 6:48 Afrikaans PWL
Hy het gesien dat hulle swaar roei, want die wind was teen hulle en omtrent die vierde wagbeurt het Hy al lopend op die see na hulle toe gekom en wou by hulle verbygaan.

Marku 6:48 Albanian
Dhe kur i pa dishepujt që po mundoheshin duke vozitur, sepse era ishte kundër tyre, aty nga roja e katërt e natës, ai u nis drejt tyre duke ecur përmbi det dhe donte t'i kalonte.

ﻣﺮﻗﺲ 6:48 Arabic: Smith & Van Dyke
ورآهم معذبين في الجذف. لان الريح كانت ضدهم. ونحو الهزيع الرابع من الليل اتاهم ماشيا على البحر واراد ان يتجاوزهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 6:48 Armenian (Western): NT
Տեսաւ զանոնք՝ որ կը տանջուէին թի վարելով, որովհետեւ հովը իրենց հակառակ էր: Գիշերուան չորրորդ պահուն ատենները՝ ծովուն վրայ քալելով գնաց անոնց, եւ կ՚ուզէր անցնիլ անոնց քովէն:

Euangelioa S. Marc-en araura. 6:48 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ikus ceçan pena çutela, aurthiquiten: (ecen haice-contra çutén) eta gauären laurgarren veilla irian ethor cedin hetara, itsas gainez çabilala: eta nahi cituen hec iragan.

Dyr Marx 6:48 Bavarian
Er saah, wie sö si bei n Ruedern abgräntnd, weil s Gögnwind hietnd. Eyn dyr Frueh aushin gieng yr auf n See zo ien danhin und haet s netty überholt.

Марко 6:48 Bulgarian
И като ги видя, че се мъчат като гребат с веслата, защото им беше противен вятърът, около четвъртата стража на нощта дохожда при тях, като вървеше по езерото; и щеше да ги отмине.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他看見門徒們由於逆風,划船非常艱苦。天快亮的時候,耶穌在湖面上行走,向他們而去,想要從他們旁邊走過去。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他看见门徒们由于逆风,划船非常艰苦。天快亮的时候,耶稣在湖面上行走,向他们而去,想要从他们旁边走过去。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
看見門徒因風不順搖櫓甚苦。夜裡約有四更天,就在海面上走,往他們那裡去,意思要走過他們去。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
看见门徒因风不顺摇橹甚苦。夜里约有四更天,就在海面上走,往他们那里去,意思要走过他们去。

馬 可 福 音 6:48 Chinese Bible: Union (Traditional)
看 見 門 徒 因 風 不 順 , 搖 櫓 甚 苦 。 夜 裡 約 有 四 更 天 , 就 在 海 面 上 走 , 往 他 們 那 裡 去 , 意 思 要 走 過 他 們 去 。

馬 可 福 音 6:48 Chinese Bible: Union (Simplified)
看 见 门 徒 因 风 不 顺 , 摇 橹 甚 苦 。 夜 里 约 有 四 更 天 , 就 在 海 面 上 走 , 往 他 们 那 里 去 , 意 思 要 走 过 他 们 去 。

Evanðelje po Marku 6:48 Croatian Bible
Vidjevši kako se muče veslajući, jer im bijaše protivan vjetar, oko četvrte noćne straže dođe k njima hodeći po moru. I htjede ih mimoići.

Marek 6:48 Czech BKR
A viděl je, a oni se s těžkostí plavili; (nebo byl vítr odporný jim.) A při čtvrtém bdění nočním přišel k nim, chodě po moři, a chtěl je pominouti.

Markus 6:48 Danish
Og da han saa, at de havde deres Nød med at ro (thi Vinden var dem imod); kommer han ved den fjerde Nattevagt til dem vandrende paa Søen. Og han vilde gaa dem forbi.

Markus 6:48 Dutch Staten Vertaling
En Hij zag, dat zij zich zeer pijnigden, om het schip voort te krijgen; want de wind was hun tegen; en omtrent de vierde wake des nachts, kwam Hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hen voorbijgaan.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴδεν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, καὶ περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν· ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς· καὶ περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἤθελε παρελθεῖν αὐτούς.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς·

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶδεν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, καὶ περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελε παρελθεῖν αὐτούς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶδεν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς καὶ περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ιδων αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων επι της θαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ιδων αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων επι της θαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειδεν αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις και περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων επι της θαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ειδεν αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν, ην γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις, και περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους, περιπατων επι της θαλασσης· και ηθελε παρελθειν αυτους.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ειδεν αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις και περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων επι της θαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ιδων αυτους βασανιζομενους εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμος εναντιος αυτοις περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων επι της θαλασσης και ηθελεν παρελθειν αυτους

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai idōn autous basanizomenous en tō elaunein, ēn gar ho anemos enantios autois, peri tetartēn phylakēn tēs nyktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs; kai ēthelen parelthein autous.

kai idon autous basanizomenous en to elaunein, en gar ho anemos enantios autois, peri tetarten phylaken tes nyktos erchetai pros autous peripaton epi tes thalasses; kai ethelen parelthein autous.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai idōn autous basanizomenous en tō elaunein, ēn gar ho anemos enantios autois, peri tetartēn phylakēn tēs nyktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs; kai ēthelen parelthein autous.

kai idon autous basanizomenous en to elaunein, en gar ho anemos enantios autois, peri tetarten phylaken tes nyktos erchetai pros autous peripaton epi tes thalasses; kai ethelen parelthein autous.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:48 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai idōn autous basanizomenous en tō elaunein ēn gar o anemos enantios autois peri tetartēn phulakēn tēs nuktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs kai ēthelen parelthein autous

kai idOn autous basanizomenous en tO elaunein En gar o anemos enantios autois peri tetartEn phulakEn tEs nuktos erchetai pros autous peripatOn epi tEs thalassEs kai Ethelen parelthein autous

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:48 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eiden autous basanizomenous en tō elaunein ēn gar o anemos enantios autois kai peri tetartēn phulakēn tēs nuktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs kai ēthelen parelthein autous

kai eiden autous basanizomenous en tO elaunein En gar o anemos enantios autois kai peri tetartEn phulakEn tEs nuktos erchetai pros autous peripatOn epi tEs thalassEs kai Ethelen parelthein autous

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:48 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eiden autous basanizomenous en tō elaunein ēn gar o anemos enantios autois kai peri tetartēn phulakēn tēs nuktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs kai ēthelen parelthein autous

kai eiden autous basanizomenous en tO elaunein En gar o anemos enantios autois kai peri tetartEn phulakEn tEs nuktos erchetai pros autous peripatOn epi tEs thalassEs kai Ethelen parelthein autous

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:48 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eiden autous basanizomenous en tō elaunein ēn gar o anemos enantios autois kai peri tetartēn phulakēn tēs nuktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs kai ēthelen parelthein autous

kai eiden autous basanizomenous en tO elaunein En gar o anemos enantios autois kai peri tetartEn phulakEn tEs nuktos erchetai pros autous peripatOn epi tEs thalassEs kai Ethelen parelthein autous

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:48 Westcott/Hort - Transliterated
kai idōn autous basanizomenous en tō elaunein ēn gar o anemos enantios autois peri tetartēn phulakēn tēs nuktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs kai ēthelen parelthein autous

kai idOn autous basanizomenous en tO elaunein En gar o anemos enantios autois peri tetartEn phulakEn tEs nuktos erchetai pros autous peripatOn epi tEs thalassEs kai Ethelen parelthein autous

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:48 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai idōn autous basanizomenous en tō elaunein ēn gar o anemos enantios autois peri tetartēn phulakēn tēs nuktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs kai ēthelen parelthein autous

kai idOn autous basanizomenous en tO elaunein En gar o anemos enantios autois peri tetartEn phulakEn tEs nuktos erchetai pros autous peripatOn epi tEs thalassEs kai Ethelen parelthein autous

Márk 6:48 Hungarian: Karoli
És látá õket, a mint veszõdnek az evezéssel; mert a szél szembe fú vala velök; és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva; és el akar vala haladni mellettük.

La evangelio laŭ Marko 6:48 Esperanto
Kaj vidante ilin laborantaj en malfacila remado, cxar la vento estis kontrauxa al ili, cxirkaux la kvara gardoparto de la nokto li venis al ili, irante sur la maro, kaj li volis preterpasi ilin;

Evankeliumi Markuksen mukaan 6:48 Finnish: Bible (1776)
Ja hän näki heidän olevan hädässä soutamisessa; (sillä heillä oli vastainen). Ja liki neljäntenä yön vartiona tuli hän heidän tykönsä, käyden meren päällä, ja tahtoi mennä heidän ohitsensa.

Marc 6:48 French: Darby
Et les voyant se tourmenter à ramer, car le vent leur etait contraire, vers la quatrieme veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer; et il voulait passer à cote d'eux.

Marc 6:48 French: Louis Segond (1910)
Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer; car le vent leur était contraire. A la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.

Marc 6:48 French: Martin (1744)
Et il vit qu'ils avaient grande peine à ramer, parce que le vent leur était contraire; et environ la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer, et il les voulait devancer.

Markus 6:48 German: Modernized
Und er sah, daß sie Not litten im Rudern; denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Wache der Nacht kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer.

Markus 6:48 German: Luther (1912)
Und er sah, daß sie Not litten im Rudern; denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Wache der Nacht kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer;

Markus 6:48 German: Textbibel (1899)
Und da er sie auf der Fahrt bedrängt sah - denn der Wind war ihnen zuwider - kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen auf dem See wandelnd, und er wollte an ihnen vorbeigehen.

Marco 6:48 Italian: Riveduta Bible (1927)
E vedendoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, andò alla loro volta, camminando sul mare; e voleva oltrepassarli;

Marco 6:48 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
perciocchè il vento era loro contrario; e intorno alla quarta vigilia della notte, egli venne a loro, camminando sopra il mare; e voleva passar oltre a loro.

MARKUS 6:48 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka dilihat-Nya mereka itu sangat payah berdayung karena angin sakal, lalu pada waktu lepas pukul tiga malam datanglah Ia kepadanya, yaitu dengan berjalan di atas air tasik, hendak melintas mereka itu.

Mark 6:48 Kabyle: NT
Iwala ṛwan lḥif mi kkaten imeqdafen, axaṭer aḍu yețțara-ten ɣer deffir. Mi qṛib ad yali wass iṛuḥ ɣuṛ-sen, iteddu ɣef waman, yebɣa a sen-iɛeddi.

마가복음 6:48 Korean
바람이 거스리므로 제자들의 괴로이 노 젓는 것을 보시고 밤 사경 즈음에 바다 위로 걸어서 저희에게 오사 지나가려고 하시매

Marcus 6:48 Latin: Vulgata Clementina
Et videns eos laborantes in remigando (erat enim ventus contrarius eis) et circa quartam vigiliam noctis venit ad eos ambulans supra mare : et volebat præterire eos.

Sv. Marks 6:48 Latvian New Testament
Un Viņš redzēja tos strādājam airējot, jo bija pretvējš; un ap ceturto nakts sardzes maiņu Viņš, iedams pa jūru, gāja pie tiem un gribēja paiet tiem garām.

Evangelija pagal Morkø 6:48 Lithuanian
Matydamas, kad mokiniai vargsta besiirdami,­nes vėjas buvo jiems priešingas,­apie ketvirtą nakties sargybą Jis ateina pas juos, žengdamas ežero paviršiumi, ir buvo bepraeinąs pro šalį.

Mark 6:48 Maori
Na ka kite ia i a ratou e ruwha ana i te hoenga; i he hoki te hau ki a ratou: a i te wha o nga mataaratanga o te po ka haere atu ia ki a ratou, i haere maori atu i runga i te moana, me te mea hoki ka pahika ke i a ratou.

Markus 6:48 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da han så at de var i nød mens de rodde - for vinden var imot - kom han til dem ved den fjerde nattevakt, vandrende på sjøen, og han vilde gå forbi dem.

Marcos 6:48 Spanish: La Biblia de las Américas
Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarles de largo.

Marcos 6:48 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche (3 a 6 a.m.), fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo.

Marcos 6:48 Spanish: Reina Valera Gómez
Y al ver que se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo.

Marcos 6:48 Spanish: Reina Valera 1909
Y los vió fatigados bogando, porque el viento les era contrario: y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino á ellos andando sobre la mar, y quería precederlos.

Marcos 6:48 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario; y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería precederlos.

Marcos 6:48 Bíblia King James Atualizada Português
Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar; e já estava prestes a passar por eles.

Marcos 6:48 Portugese Bible
E, vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar; e queria passar-lhes adiante;   

Marcu 6:48 Romanian: Cornilescu
A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vîslirea, căci vîntul le era împotrivă. Şi într'a patra strajă din noapte, a mers la ei, umblînd pe mare, şi voia să treacă pe lîngă ei.

От Марка 6:48 Russian: Synodal Translation (1876)
И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный; около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их.

От Марка 6:48 Russian koi8r
И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный; около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их.

Mark 6:48 Shuar New Testament
Jesusa unuiniamurisha wia-wiantainiakua ti pimpikiarmiayi, nase tukumma ßsar. Nuna Jesus Wßiniak tsawartin ishichik ajasmatai Entsß Pßtatek wekas niin jeariarmiayi. Tura nankaamaktiasa wea N·nisan wΘmiayi.

Markus 6:48 Swedish (1917)
Och han såg dem vara hårt ansatta, där de rodde fram, ty vinden låg emot dem. Vid fjärde nattväkten kom han då till dem, gående på sjön, och skulle just gå förbi dem.

Marko 6:48 Swahili NT
Basi, akawaona wanafunzi wake wakitaabika kwa kupiga makasia, maana upepo ulikuwa unawapinga. Karibu na mapambazuko, Yesu aliwaendea akitembea juu ya maji. Alitaka kuwapita.

Marcos 6:48 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa paggaod, sapagka't sinasalunga sila ng hangin, at malapit na ang ikaapat na pagpupuyat sa gabi ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat; at ibig silang lagpasan:

Ǝlinjil wa n Markus 6:48 Tawallamat Tamajaq NT
Ogg-en əbbillanan d əsəgli n əɣlal fəl aman, fəlas aḍu a dər d-əmməqqasan. As tǝga tilkamat n ahad ikk-en-du Ɣaysa ijiwankat fəl aman. As zama tan-okây,

มาระโก 6:48 Thai: from KJV
แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกรรเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่ ครั้นเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก และทรงดำเนินดังจะเลยเขาไป

Markos 6:48 Turkish

Марко 6:48 Ukrainian: NT
І бачив, як вони силкувались, веслуючи; був бо вітер противний їм; і коло четвертої сторожи ночі приходить до них, ідучи по морю, і хотів минути їх.

Mark 6:48 Uma New Testament
Nahilo-hawo kawuhe-ramo mowose, apa' ngolu' mewui mpotomu sakaya-ra. Parabaja-mi, momako' -imi hilou hi lolo ue mpototoaka-ra, ntani' naliu-ra.

Maùc 6:48 Vietnamese (1934)
Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước.

Mark 6:47
Top of Page
Top of Page