Mark 10:2
New International Version
Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?"

New Living Translation
Some Pharisees came and tried to trap him with this question: "Should a man be allowed to divorce his wife?"

English Standard Version
And Pharisees came up and in order to test him asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife?”

New American Standard Bible
Some Pharisees came up to Jesus, testing Him, and began to question Him whether it was lawful for a man to divorce a wife.

King James Bible
And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

Holman Christian Standard Bible
Some Pharisees approached Him to test Him. They asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife?"

International Standard Version
Some Pharisees came to test him. They asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife?"

NET Bible
Then some Pharisees came, and to test him they asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife?"

Aramaic Bible in Plain English
And Pharisees approached, tempting him, and asking, “Is it lawful for a man to divorce his wife?”

GOD'S WORD® Translation
Some Pharisees came to test him. They asked, "Can a husband divorce his wife?"

Jubilee Bible 2000
And the Pharisees came to him and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

King James 2000 Bible
And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? testing him.

American King James Version
And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

American Standard Version
And there came unto him Pharisees, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? trying him.

Douay-Rheims Bible
And the Pharisees coming to him asked him: Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

Darby Bible Translation
And Pharisees coming to [him] asked him, Is it lawful for a man to put away [his] wife? (tempting him).

English Revised Version
And there came unto him Pharisees, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

Webster's Bible Translation
And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

Weymouth New Testament
Presently a party of Pharisees come to Him with the question--seeking to entrap Him, "May a man divorce his wife?"

World English Bible
Pharisees came to him testing him, and asked him, "Is it lawful for a man to divorce his wife?"

Young's Literal Translation
And the Pharisees, having come near, questioned him, if it is lawful for a husband to put away a wife, tempting him,

Markus 10:2 Afrikaans PWL
Die Fariseërs het na Hom toe gekom om Hom te toets en hulle vra Hom of dit reg is volgens die wet vir ’n man om van sy vrou te skei?

Marku 10:2 Albanian
Dhe farisenjtë, për ta vënë në provë, e pyetën: ''A është e ligjshme që burri ta lë gruan?''.

ﻣﺮﻗﺲ 10:2 Arabic: Smith & Van Dyke
فتقدم الفريسيون وسألوه. هل يحل للرجل ان يطلّق امرأته. ليجربوه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 10:2 Armenian (Western): NT
Փարիսեցիները եկան անոր քով ու հարցուցին՝ փորձելու համար զայն. «Արտօնուա՞ծ է մարդու մը՝ որ արձակէ իր կինը»:

Euangelioa S. Marc-en araura. 10:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan ethorriric Phariseuéc interroga ceçaten tentatzen çutela, Sori da guiçonac bere emaztea vtzi deçan?

Dyr Marx 10:2 Bavarian
Daa kaamend Mauchn auf iem zue und gfraagnd n: "Derf ietz ayn Man sein Weib verstoessn?" Dyrmit gwollnd s iem ayn Falln stölln.

Марко 10:2 Bulgarian
И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне [жена си]?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
有些法利賽人前來試探耶穌,問他:「人是否可以休妻呢?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
有些法利赛人前来试探耶稣,问他:“人是否可以休妻呢?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有法利賽人來問他說:「人休妻可以不可以?」意思要試探他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有法利赛人来问他说:“人休妻可以不可以?”意思要试探他。

馬 可 福 音 10:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 法 利 賽 人 來 問 他 說 : 人 休 妻 可 以 不 可 以 ? 意 思 要 試 探 他 。

馬 可 福 音 10:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 法 利 赛 人 来 问 他 说 : 人 休 妻 可 以 不 可 以 ? 意 思 要 试 探 他 。

Evanðelje po Marku 10:2 Croatian Bible
A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?

Marek 10:2 Czech BKR
Tedy přistoupivše farizeové, otázali se ho: Sluší-li muži ženu propustiti? pokoušejíce ho.

Markus 10:2 Danish
Og Farisæerne kom hen og spurgte ham for at friste ham: »Er det en Mand tilladt at skille sig fra sin Hustru?«

Markus 10:2 Dutch Staten Vertaling
En de Farizeen, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een man geoorloofd is, zijn vrouw te verlaten, Hem verzoekende.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτησαν αὐτόν, Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτησαν αὐτόν, Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτησαν αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι πειράζοντες αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και [προσελθοντες φαρισαιοι] επηρωτων αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και προσελθοντες οι φαρισαιοι επηρωτων αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
και προσελθοντες οι φαρισαιοι επηρωτησαν αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και προσελθοντες οι Φαρισαιοι επηρωτησαν αυτον, Ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι, πειραζοντες αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και προσελθοντες [οι] φαρισαιοι επηρωτησαν αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και {VAR1: [προσελθοντες φαρισαιοι] } {VAR2: προσελθοντες φαρισαιοι } επηρωτων αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai proselthontes Pharisaioi epērōtōn auton ei exestin andri gynaika apolysai, peirazontes auton.

Kai proselthontes Pharisaioi eperoton auton ei exestin andri gynaika apolysai, peirazontes auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai proselthontes Pharisaioi epērōtōn auton ei exestin andri gynaika apolysai, peirazontes auton.

Kai proselthontes Pharisaioi eperoton auton ei exestin andri gynaika apolysai, peirazontes auton.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai proselthontes oi pharisaioi epērōtōn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

kai proselthontes oi pharisaioi epErOtOn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai proselthontes [oi] pharisaioi epērōtēsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

kai proselthontes [oi] pharisaioi epErOtEsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai proselthontes oi pharisaioi epērōtēsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

kai proselthontes oi pharisaioi epErOtEsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai proselthontes oi pharisaioi epērōtēsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

kai proselthontes oi pharisaioi epErOtEsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:2 Westcott/Hort - Transliterated
kai [proselthontes pharisaioi] epērōtōn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

kai [proselthontes pharisaioi] epErOtOn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai {WH: [proselthontes pharisaioi] } {UBS4: proselthontes pharisaioi } epērōtōn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

kai {WH: [proselthontes pharisaioi]} {UBS4: proselthontes pharisaioi} epErOtOn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

Márk 10:2 Hungarian: Karoli
És a farizeusok hozzámenvén megkérdezék tõle, ha szabad-é férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén õt.

La evangelio laŭ Marko 10:2 Esperanto
Kaj Fariseoj venis, kaj demandis lin, por provi lin:CXu estas permesate al viro forsendi sian edzinon?

Evankeliumi Markuksen mukaan 10:2 Finnish: Bible (1776)
Ja Pharisealaiset tulivat ja kysyivät häneltä: saako mies vaimonsa hyljätä? kiusaten häntä.

Marc 10:2 French: Darby
Et des pharisiens vinrent à lui, et, pour l'eprouver, lui demanderent: Est-il permis à un homme de repudier sa femme?

Marc 10:2 French: Louis Segond (1910)
Les pharisiens l'abordèrent; et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme.

Marc 10:2 French: Martin (1744)
Alors des Pharisiens vinrent à lui, et pour l'éprouver ils lui demandèrent : est-il permis à un homme de répudier sa femme?

Markus 10:2 German: Modernized
Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden möge von seinem Weibe; und versuchten ihn damit.

Markus 10:2 German: Luther (1912)
Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden möge von seinem Weibe; und versuchten ihn damit.

Markus 10:2 German: Textbibel (1899)
Und Pharisäer traten herzu und befragten ihn, ob es einem Manne erlaubt sei, seine Frau zu entlassen, ihn damit zu versuchen.

Marco 10:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
E de’ Farisei, accostatisi, gli domandarono, tentandolo: E’ egli lecito ad un marito di mandar via la moglie?

Marco 10:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E i Farisei, accostatisi, lo domandarono, tentandolo: È egli lecito al marito di mandar via la moglie?

MARKUS 10:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka datanglah beberapa orang Parisi hendak mencobai Dia, serta bertanya kepada-Nya, "Halalkah seorang menceraikan bininya?"

Mark 10:2 Kabyle: NT
Ifariziyen qesden-t-id a t-jeṛṛben. Steqsan-t nnan-as : Yeḥlel i wergaz ad yebru i tmeṭṭut-is neɣ ala ?

마가복음 10:2 Korean
바리새인들이 예수께 나아와 그를 시험하여 묻되 `사람이 아내를 내어 버리는 것이 옳으니이까 ?'

Marcus 10:2 Latin: Vulgata Clementina
Et accedentes pharisæi interrogabant eum : Si licet vero uxorem dimittere : tentantes eum.

Sv. Marks 10:2 Latvian New Testament
Un farizeji pienāca un, Viņu kārdinādami, jautāja: Vai vīrs drīkst šķirties no sievas?

Evangelija pagal Morkø 10:2 Lithuanian
Tada atėjo fariziejų, kurie, mėgindami Jį, klausė, ar galima vyrui atleisti žmoną.

Mark 10:2 Maori
Na ka haere mai nga Parihi, ka ui ki a ia, He mea tika ranei kia whakarere te tangata i tana wahine? he whakamatautau hoki mona.

Markus 10:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og fariseerne kom til ham og spurte for å friste ham: Har en mann lov til å skille sig fra sin hustru?

Marcos 10:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer.

Marcos 10:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Se acercaron algunos Fariseos, y para poner a prueba a Jesús, Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer.

Marcos 10:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Y viniendo los fariseos, para tentarle, le preguntaron: ¿Es lícito al marido divorciarse de su esposa?

Marcos 10:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y llegándose los Fariseos, le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar á su mujer.

Marcos 10:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y llegándose los fariseos, le preguntaron, si era lícito al marido repudiar a su mujer, tentándolo.

Marcos 10:2 Bíblia King James Atualizada Português
Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova questionaram: “É permitido ao homem separar-se de sua esposa?”

Marcos 10:2 Portugese Bible
Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para o experimentarem, lhe perguntaram: É lícito ao homem repudiar sua mulher?   

Marcu 10:2 Romanian: Cornilescu
Au venit la El Fariseii; şi, ca să -L ispitească, L-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta.

От Марка 10:2 Russian: Synodal Translation (1876)
Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с женою?

От Марка 10:2 Russian koi8r
Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с женою?

Mark 10:2 Shuar New Testament
Tura ParisΘu Jesusan nekapsatai tusar wakeruiniak, Niin chicharainiak "┐Aishman ni Nuarφ ajapatin tsankamkamukait?" tiarmiayi.

Markus 10:2 Swedish (1917)
Då ville några fariséer snärja honom, och de trädde fram och frågade honom om det vore lovligt för en man att skilja sig från sin hustru.

Marko 10:2 Swahili NT
Basi, Mafarisayo wakamwendea, na kwa kumjaribu wakamwuliza, "Je, ni halali mtu kumpa talaka mkewe?"

Marcos 10:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nagsilapit sa kaniya ang mga Fariseo, at siya'y tinanong, Matuwid baga sa lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa? na siya'y tinutukso.

มาระโก 10:2 Thai: from KJV
พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า "ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่"

Markos 10:2 Turkish
Yanına gelen bazı Ferisiler Onu denemek amacıyla, ‹‹Bir erkeğin, karısını boşaması Kutsal Yasaya uygun mudur?›› diye sordular.

Марко 10:2 Ukrainian: NT
І приступивши Фарисеї, питали! Його: Чи годить ся чоловікові з жінкою розводитись? спокушуючи Його.

Mark 10:2 Uma New Testament
Ria ba hangkuja dua to Parisi rata mpali' kedo'. Rapekune' -i: "Ntuku' atura agama-ta, ba ma'ala moto-hawo tomane mpogaa' -ki tobine-nae?"

Maùc 10:2 Vietnamese (1934)
Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: Người nam có phép để vợ mình chăng?

Mark 10:1
Top of Page
Top of Page