Luke 19:26
New International Version
"He replied, 'I tell you that to everyone who has, more will be given, but as for the one who has nothing, even what they have will be taken away.

New Living Translation
"'Yes,' the king replied, 'and to those who use well what they are given, even more will be given. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away.

English Standard Version
‘I tell you that to everyone who has, more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away.

Berean Study Bible
He replied, ‘I tell you that everyone who has will be given more; but the one who does not have, even what he has will be taken away from him.

New American Standard Bible
"I tell you that to everyone who has, more shall be given, but from the one who does not have, even what he does have shall be taken away.

King James Bible
For I say unto you, That unto every one which hath shall be given; and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him.

Holman Christian Standard Bible
"I tell you, that to everyone who has, more will be given; and from the one who does not have, even what he does have will be taken away.

International Standard Version
I tell you, to everyone who has something, more will be given, but from the person who has nothing, even what he has will be taken away.

NET Bible
I tell you that everyone who has will be given more, but from the one who does not have, even what he has will be taken away.

Aramaic Bible in Plain English
He said to them, “I tell you that everyone who has it, it shall be given him, and from him who does not have it, even that which he has shall be taken from him.”

GOD'S WORD® Translation
" 'I can guarantee that everyone who has something will be given more. But everything will be taken away from those who don't have much.

Jubilee Bible 2000
For I say unto you, That unto every one who has shall be given; and from him that has not, even that which he has shall be taken away from him.

King James 2000 Bible
For I say unto you, That unto everyone who has shall be given; and from him that has not, even what he has shall be taken away from him.

American King James Version
For I say to you, That to every one which has shall be given; and from him that has not, even that he has shall be taken away from him.

American Standard Version
I say unto you, that unto every one that hath shall be given; but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away from him.

Douay-Rheims Bible
But I say to you, that to every one that hath shall be given, and he shall abound: and from him that hath not, even that which he hath, shall be taken from him.

Darby Bible Translation
For I say unto you, that to every one that has shall be given; but from him that has not, that even which he has shall be taken from him.

English Revised Version
I say unto you, that unto every one that hath shall be given; but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away from him.

Webster's Bible Translation
For I say to you, That to every one who hath shall be given; and from him that hath not, even what he hath shall be taken away from him.

Weymouth New Testament
"'I tell you that to every one who has anything, more shall be given; and from him who has not anything, even what he has shall be taken away.

World English Bible
'For I tell you that to everyone who has, will more be given; but from him who doesn't have, even that which he has will be taken away from him.

Young's Literal Translation
for I say to you, that to every one having shall be given, and from him not having, also what he hath shall be taken from him,

Lukas 19:26 Afrikaans PWL
Hy sê vir hulle: ‘Aan elkeen wat het, sal gegee word, maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word, ook wat hy het.’

Luka 19:26 Albanian
Unë po ju them se atij që ka, do t'i jepet; por atij që s'ka do t'i hiqet edhe ajo që ka.

ﻟﻮﻗﺎ 19:26 Arabic: Smith & Van Dyke
لاني اقول لكم ان كل من له يعطى. ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 19:26 Armenian (Western): NT
որովհետեւ կը յայտարարեմ ձեզի թէ ամէն ունեցողի պիտի տրուի, ու չունեցողին՝ ունեցա՛ծն ալ պիտի առնուի իրմէ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  19:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hala diotsuet, ecen duen guciari emanen çayola, eta eztuenari, duena-ere edequiren çayola.

Dyr Laux 19:26 Bavarian
Daa gerwidert yr: 'Dös sag i enk: Wer öbbs haat, yn dönn werd +non öbbs göbn; wer aber so guet wie nix haat, yn dönn werd dös +aau non gnummen.

Лука 19:26 Bulgarian
Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който, няма, от него ще се отнеме и това, което има.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「我告訴你們:凡是有的,還要賜給他;那沒有的,連他有的也將從他那裡被拿走。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“我告诉你们:凡是有的,还要赐给他;那没有的,连他有的也将从他那里被拿走。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
主人說:『我告訴你們:凡有的,還要加給他;沒有的,連他所有的也要奪過來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
主人说:‘我告诉你们:凡有的,还要加给他;没有的,连他所有的也要夺过来。

路 加 福 音 19:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
主 人 說 : 我 告 訴 你 們 , 凡 有 的 , 還 要 加 給 他 ; 沒 有 的 , 連 他 所 有 的 也 要 奪 過 來 。

路 加 福 音 19:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
主 人 说 : 我 告 诉 你 们 , 凡 有 的 , 还 要 加 给 他 ; 没 有 的 , 连 他 所 有 的 也 要 夺 过 来 。

Evanðelje po Luki 19:26 Croatian Bible
Kažem vam: svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.

Lukáš 19:26 Czech BKR
I dí jim: Jistě pravím vám, že každému, kdož má, bude dáno, ale od toho, kterýž nemá, i to, což má, bude odjato.

Lukas 19:26 Danish
Jeg siger eder, at enhver, som har, ham skal der gives; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.

Lukas 19:26 Dutch Staten Vertaling
Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται.

Westcott and Hort 1881
λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγω υμιν οτι παντι τω εχοντι δοθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγω υμιν οτι παντι τω εχοντι δοθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγω γαρ υμιν οτι παντι τω εχοντι δοθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν, οτι παντι τω εχοντι δοθησεται· απο δε του μη εχοντος, και ο εχει αρθησεται απ αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγω γαρ υμιν οτι παντι τω εχοντι δοθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγω υμιν οτι παντι τω εχοντι δοθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legō hymin hoti panti tō echonti dothēsetai, apo de tou mē echontos kai ho echei arthēsetai.

lego hymin hoti panti to echonti dothesetai, apo de tou me echontos kai ho echei arthesetai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legō hymin hoti panti tō echonti dothēsetai, apo de tou mē echontos kai ho echei arthēsetai.

lego hymin hoti panti to echonti dothesetai, apo de tou me echontos kai ho echei arthesetai.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legō umin oti panti tō echonti dothēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai

legO umin oti panti tO echonti dothEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legō gar umin oti panti tō echonti dothēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

legO gar umin oti panti tO echonti dothEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legō gar umin oti panti tō echonti dothēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

legO gar umin oti panti tO echonti dothEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legō gar umin oti panti tō echonti dothēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

legO gar umin oti panti tO echonti dothEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:26 Westcott/Hort - Transliterated
legō umin oti panti tō echonti dothēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai

legO umin oti panti tO echonti dothEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legō umin oti panti tō echonti dothēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai

legO umin oti panti tO echonti dothEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai

Lukács 19:26 Hungarian: Karoli
[És] [õ monda]: Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, a kinek van, adatik; a kinek pedig nincs, még a mije van is, elvétetik tõle.

La evangelio laŭ Luko 19:26 Esperanto
Mi diras al vi, ke al cxiu, kiu havas, estos donite; kaj for de tiu, kiu ne havas, estos prenita ecx tio, kion li havas.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 19:26 Finnish: Bible (1776)
Sillä minä sanon teille, jolla on, hänelle pitää annettaman, ja häneltä, jolla ei ole, sekin, mikä hänellä on, pitää otettaman pois.

Luc 19:26 French: Darby
-Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donne; et à celui qui n'a pas, cela meme qu'il a lui sera ote.

Luc 19:26 French: Louis Segond (1910)
Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.

Luc 19:26 French: Martin (1744)
Ainsi je vous dis, qu'à chacun qui aura, il sera donné; et à celui qui n'a rien, cela même qu'il a, lui sera ôté.

Lukas 19:26 German: Modernized
Ich sage euch aber: Wer da hat, dem wird gegeben werden; von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat.

Lukas 19:26 German: Luther (1912)
Ich sage euch aber: Wer da hat, dem wird gegeben werden; von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat.

Lukas 19:26 German: Textbibel (1899)
Ich sage euch: jedem, der da hat, wird gegeben werden, von dem aber, welcher nicht hat, wird genommen werden auch was er hat.

Luca 19:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io vi dico che a chiunque ha sarà dato; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.

Luca 19:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè io vi dico, che a chiunque ha sarà dato; ma, a chi non ha, eziandio quel ch’egli ha gli sarà tolto.

LUKAS 19:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Aku berkata kepadamu, barangsiapa yang mempunyai barang sesuatu, kepadanya akan diberi lagi, tetapi barangsiapa yang tiada mempunyai sesuatu itu, daripadanya juga diambil barang yang ada padanya.

Luke 19:26 Kabyle: NT
Yerra-yasen : Nniɣ-awen : win yesɛan a s nernu, ma d win ur nesɛi ara a s nekkes ula d ayen i gɣil yesɛa-t.

누가복음 19:26 Korean
주인이 가로되 내가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라

Lucas 19:26 Latin: Vulgata Clementina
Dico autem vobis, quia omni habenti dabitur, et abundabit : ab eo autem qui non habet, et quod habet auferetur ab eo.

Sv. Lūkass 19:26 Latvian New Testament
Bet es jums saku: katram, kam ir, tiks dots, lai viņam būtu pārpilnība; bet no tā, kam nav, tiks ņemts arī tas, kas viņam ir. (Mt.13,12; 25,29; Mk.4,25)

Evangelija pagal Lukà 19:26 Lithuanian
Jis tarė: ‘Aš sakau jums: kiekvienam, kas turi, bus duota, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turi.

Luke 19:26 Maori
Ko taku kupu hoki tenei ki a koutou, Ki te whai mea tetahi, ka hoatu ano ki a ia; ki te kahore he mea a tetahi, ko ana mea ake ka tangohia i a ia.

Lukas 19:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jeg sier eder at hver den som har, ham skal gis; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har.

Lucas 19:26 Spanish: La Biblia de las Américas
Os digo, que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.

Lucas 19:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Les digo, que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.

Lucas 19:26 Spanish: Reina Valera Gómez
Pues yo os digo que a todo el que tiene le será dado; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.

Lucas 19:26 Spanish: Reina Valera 1909
Pues yo os digo que á cualquiera que tuviere, le será dado; mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado.

Lucas 19:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado; mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado.

Lucas 19:26 Bíblia King James Atualizada Português
Ao que ele proclamou: ‘Contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado.

Lucas 19:26 Portugese Bible
Pois eu vos digo que a todo o que tem, dar-se-lhe-á; mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado.   

Luca 19:26 Romanian: Cornilescu
Iar el le -a zis: ,,Vă spun că celui ce are, i se va da; dar dela cel ce n'are, se va lua chiar şi ce are.

От Луки 19:26 Russian: Synodal Translation (1876)
Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;

От Луки 19:26 Russian koi8r
Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;

Luke 19:26 Shuar New Testament
`Tutai Kapitißn chichaak "Takakna nujai takaakuinkia patatnastatui Tßjarme. Tura takakna nujai takaachkuinkia ishichik takakkuisha jurunkittiawai.

Lukas 19:26 Swedish (1917)
Han svarade: 'Jag säger eder: Var och en som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.

Luka 19:26 Swahili NT
Naye akawajibu: Kila aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa. Lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa.

Lucas 19:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinasabi ko sa inyo, na bibigyan ang bawa't mayroon; datapuwa't ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Luqa 19:26 Tawallamat Tamajaq NT
Ijjǝwwab-asan, inna: Silakanaɣ-awan as, wa ilan, wǝdi a das-itǝwǝšitu awa ila; amaran wa wǝr nǝla, arat n arat wa ila da, a daɣ-as attarmas.

ลูกา 19:26 Thai: from KJV
`เราบอกเจ้าทั้งหลายว่า ทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีก แต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะต้องเอาไปจากเขา

Luka 19:26 Turkish
‹‹O da, ‹Size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak› dedi.

Лука 19:26 Ukrainian: NT
Глаголю бо вам: Що всякому маючому дасть ся, від немаючого ж і що мав, візьметь ся від него.

Luke 19:26 Uma New Testament
Na'uli' magau': `Mpu'u ku'uli' -kokoi: Tauna to ma'ala rasarumaka hante anu to rawai' -ki, rawai' tena-i-pidi. Tapi' tauna to uma rasarumaka, anu hangkedi' to ria hi hi'a, ra'alai' lau-i.

Lu-ca 19:26 Vietnamese (1934)
Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa.

Luke 19:25
Top of Page
Top of Page