John 8:6
New International Version
They were using this question as a trap,in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger.

New Living Translation
They were trying to trap him into saying something they could use against him, but Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger.

English Standard Version
This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground.

Berean Study Bible
They said this to test Him, in order to have a basis for accusing Him. But Jesus bent down and began to write on the ground with His finger.

New American Standard Bible
They were saying this, testing Him, so that they might have grounds for accusing Him. But Jesus stooped down and with His finger wrote on the ground.

King James Bible
This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

Holman Christian Standard Bible
They asked this to trap Him, in order that they might have evidence to accuse Him. Jesus stooped down and started writing on the ground with His finger.

International Standard Version
They said this to test him, so that they might have a charge against him. But Jesus bent down and began to write on the ground with his finger.

NET Bible
(Now they were asking this in an attempt to trap him, so that they could bring charges against him.) Jesus bent down and wrote on the ground with his finger.

Aramaic Bible in Plain English
“What therefore do you say?” This they said, as they were tempting him, so that they might have something for which to accuse him.

GOD'S WORD® Translation
They asked this to test him. They wanted to find a reason to bring charges against him. Jesus bent down and used his finger to write on the ground.

Jubilee Bible 2000
This they said, tempting him, that they might be able to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground.

King James 2000 Bible
This they said, testing him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

American King James Version
This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

American Standard Version
And this they said, trying him, that they might have whereof to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground.

Douay-Rheims Bible
And this they said tempting him, that they might accuse him. But Jesus bowing himself down, wrote with his finger on the ground.

Darby Bible Translation
But this they said proving him, that they might have [something] to accuse him [of]. But Jesus, having stooped down, wrote with his finger on the ground.

English Revised Version
And this they said, tempting him, that they might have whereof to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground.

Webster's Bible Translation
This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

Weymouth New Testament
They asked this in order to put Him to the test, so that they might have some charge to bring against Him. But Jesus leant forward and began to write with His finger on the ground.

World English Bible
They said this testing him, that they might have something to accuse him of. But Jesus stooped down, and wrote on the ground with his finger.

Young's Literal Translation
and this they said, trying him, that they might have to accuse him. And Jesus, having stooped down, with the finger he was writing on the ground,

Johannes 8:6 Afrikaans PWL
Wat sê U gevolglik?” Dit het hulle gesê om Hom te toets sodat hulle iets het om Hom op aan te kla.

Gjoni 8:6 Albanian
Flisnin kështu për ta vënë në provë dhe për të pasur diçka për ta paditur. Por Jezusi, duke u shtënë se nuk dëgjoi, u përkul dhe shkruante me gisht në dhe.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 8:6 Arabic: Smith & Van Dyke
قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. واما يسوع فانحنى الى اسفل وكان يكتب باصبعه على الارض.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 8:6 Armenian (Western): NT
Ասիկա կ՚ըսէին՝ զայն փորձելու համար, որպէսզի առիթ ունենան զինք ամբաստանելու. բայց Յիսուս՝ վար ծռած՝ մատով կը գրէր գետինին վրայ:

Euangelioa S. Ioannen araura.  8:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta haur erraiten çuten hura tentatzen çutela, hura cerçaz accusa lutençát. Baina Iesusec beheiti gurthuric erhiaz scribatzen çuen lurrean.

Dyr Johanns 8:6 Bavarian
Mit derer Fraag gwollnd s n fangen, däß s öbbs habnd, wögn was s n anklagn künnend. Dyr Iesen aber gabuckt si und schrib mit n Finger auf n Bodm umaynand.

Йоан 8:6 Bulgarian
И това казаха да Го изпитват, за да имат за [какво] да Го обвиняват. А Исус се наведе на долу и пишеше с пръст на земята.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們說這話是要試探耶穌,為要找把柄來控告他。耶穌卻彎下腰,開始用指頭在地上寫字。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们说这话是要试探耶稣,为要找把柄来控告他。耶稣却弯下腰,开始用指头在地上写字。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們說這話乃試探耶穌,要得著告他的把柄。耶穌卻彎著腰,用指頭在地上畫字。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们说这话乃试探耶稣,要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰,用指头在地上画字。

約 翰 福 音 8:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 說 這 話 , 乃 試 探 耶 穌 , 要 得 著 告 他 的 把 柄 。 耶 穌 卻 彎 著 腰 , 用 指 頭 在 地 上 畫 字 。

約 翰 福 音 8:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 说 这 话 , 乃 试 探 耶 稣 , 要 得 着 告 他 的 把 柄 。 耶 稣 却 弯 着 腰 , 用 指 头 在 地 上 画 字 。

Evanðelje po Ivanu 8:6 Croatian Bible
To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu.

Jan 8:6 Czech BKR
A to řekli, pokoušejíce ho, aby jej mohli obžalovati. Ježíš pak skloniv se dolů, prstem psal na zemi.

Johannes 8:6 Danish
Men dette sagde de for at friste ham, for at de kunde have noget at anklage ham for. Men Jesus bøjede sig ned og skrev med Fingeren paa Jorden.

Johannes 8:6 Dutch Staten Vertaling
En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.

Nestle Greek New Testament 1904
τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσι κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν·

Westcott and Hort 1881
τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν, μὴ προσποιούμενος. Tοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορίαν κατ’ αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.

Greek Orthodox Church 1904
σὺ οὖν τί λέγεις; τοῦτο δὲ εἶπον ἐκπειράζοντες αὐτόν, ἵνα σχῶσι κατηγορίαν κατ’ αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.

Tischendorf 8th Edition
τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσι κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσι κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν, μὴ προσποιούμενος.

Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
[τουτο δε ελεγον πειραζοντες αυτον ινα εχωσιν κατηγορειν αυτου] ο δε ιησους κατω κυψας τω δακτυλω κατεγραφεν εις την γην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τουτο δε ελεγον πειραζοντες αυτον ινα εχωσι κατηγορειν αυτου ο δε ιησους κατω κυψας τω δακτυλω εγραφεν εις την γην

Stephanus Textus Receptus 1550
τουτο δε ελεγον πειραζοντες αυτον ινα εχωσιν κατηγορειν αυτου ο δε ιησους κατω κυψας τω δακτυλω εγραφεν εις την γην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τουτο δε ελεγον πειραζοντες αυτον, ινα εχωσι κατηγορειν αυτου. ο δε Ιησους κατω κυψας, τω δακτυλω εγραφεν εις την γην, μη προσποιουμενος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τουτο δε ελεγον πειραζοντες αυτον ινα εχωσιν κατηγοριαν κατ αυτου ο δε ιησους κατω κυψας τω δακτυλω εγραφεν εις την γην μη προσποιουμενος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
{VAR1: [τουτο } {VAR2: τουτο } δε ελεγον πειραζοντες αυτον ινα εχωσιν κατηγορειν {VAR1: αυτου] } {VAR2: αυτου } ο δε ιησους κατω κυψας τω δακτυλω κατεγραφεν εις την γην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
touto de elegon peirazontes auton, hina echōsi katēgorein autou. ho de Iēsous katō kypsas, tō daktylō egraphen eis tēn gēn;

touto de elegon peirazontes auton, hina echosi kategorein autou. ho de Iesous kato kypsas, to daktylo egraphen eis ten gen;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
touto de elegon peirazontes auton, hina echōsin katēgorein autou. ho de Iēsous katō kypsas tō daktylō kategraphen eis tēn gēn.

touto de elegon peirazontes auton, hina echosin kategorein autou. ho de Iesous kato kypsas to daktylo kategraphen eis ten gen.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
touto de elegon peirazontes auton ina echōsi katēgorein autou o de iēsous katō kupsas tō daktulō egraphen eis tēn gēn

touto de elegon peirazontes auton ina echOsi katEgorein autou o de iEsous katO kupsas tO daktulO egraphen eis tEn gEn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
touto de elegon peirazontes auton ina echōsin katēgorian kat autou o de iēsous katō kupsas tō daktulō egraphen eis tēn gēn mē prospoioumenos

touto de elegon peirazontes auton ina echOsin katEgorian kat autou o de iEsous katO kupsas tO daktulO egraphen eis tEn gEn mE prospoioumenos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
touto de elegon peirazontes auton ina echōsin katēgorein autou o de iēsous katō kupsas tō daktulō egraphen eis tēn gēn

touto de elegon peirazontes auton ina echOsin katEgorein autou o de iEsous katO kupsas tO daktulO egraphen eis tEn gEn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
touto de elegon peirazontes auton ina echōsin katēgorein autou o de iēsous katō kupsas tō daktulō egraphen eis tēn gēn mē prospoioumenos

touto de elegon peirazontes auton ina echOsin katEgorein autou o de iEsous katO kupsas tO daktulO egraphen eis tEn gEn mE prospoioumenos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:6 Westcott/Hort - Transliterated
[touto de elegon peirazontes auton ina echōsin katēgorein autou] o de iēsous katō kupsas tō daktulō kategraphen eis tēn gēn

[touto de elegon peirazontes auton ina echOsin katEgorein autou] o de iEsous katO kupsas tO daktulO kategraphen eis tEn gEn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
{WH: [touto } {UBS4: touto } de elegon peirazontes auton ina echōsin katēgorein {WH: autou] } {UBS4: autou } o de iēsous katō kupsas tō daktulō kategraphen eis tēn gēn

{WH: [touto} {UBS4: touto} de elegon peirazontes auton ina echOsin katEgorein {WH: autou]} {UBS4: autou} o de iEsous katO kupsas tO daktulO kategraphen eis tEn gEn

János 8:6 Hungarian: Karoli
Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék õt, hogy legyen õt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.

La evangelio laŭ Johano 8:6 Esperanto
Kaj tion ili diris, provante lin, por povi lin akuzi pri io. Sed Jesuo sin klinis, kaj per fingro skribis sur la tero.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:6 Finnish: Bible (1776)
Mutta sen he sanoivat, kiusaten häntä, kantaaksensa hänen päällensä. Mutta Jesus kumarsi ja kirjoitti sormellansa maahan.

Jean 8:6 French: Darby
Or ils disaient cela pour l'eprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jesus, s'etant baisse, ecrivait avec le doigt sur la terre.

Jean 8:6 French: Louis Segond (1910)
Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre.

Jean 8:6 French: Martin (1744)
Or ils disaient cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant penché en bas écrivait avec son doigt sur la terre.

Johannes 8:6 German: Modernized
Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf daß sie eine Sache wider ihn hätten. Aber Jesus bückete sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde.

Johannes 8:6 German: Luther (1912)
Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf daß sie eine Sache wider ihn hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. {} {}

Johannes 8:6 German: Textbibel (1899)
Dieses aber sagten sie ihn zu versuchen, damit sie eine Anklage gegen ihn hätten. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf den Boden.

Giovanni 8:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or dicean questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra.

Giovanni 8:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or dicevano questo, tentandolo, per poterlo accusare. Ma Gesù chinatosi in giù, scriveva col dito in terra.

YOHANES 8:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka mereka itu mengatakan ini hendak mencobai Dia, supaya didapatinya jalan mengadukan Dia. Tetapi Yesus tunduk melukis tanah dengan jari-Nya.

John 8:6 Kabyle: NT
Steqsan-t iwakken a t-jeṛṛben, țnadin sebba s wacu ara ccetkin fell-as. Sidna Ɛisa yekna, yețțaru s uḍad-is di lqaɛa.

요한복음 8:6 Korean
저희가 이렇게 말함은 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니

Ioannes 8:6 Latin: Vulgata Clementina
Hoc autem dicebant tentantes eum, ut possent accusare eum. Jesus autem inclinans se deorsum, digito scribebat in terra.

Sv. Jānis 8:6 Latvian New Testament
To tie sacīja, Viņu kārdinādami, lai varētu Viņu apsūdzēt. Bet Jēzus, uz priekšu noliecies, ar pirkstu rakstīja smiltīs.

Evangelija pagal Jonà 8:6 Lithuanian
Jie tai sakė, mėgindami Jį, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus, jų nepaisydamas, pasilenkęs rašė pirštu ant žemės.

John 8:6 Maori
I penei ai ratou he whakamatautau mona, kia whai take ai ratou e whakapangia ai he he ki a ia. Ka piko a Ihu, a tuhituhi ana tona ringa ki te whenua.

Johannes 8:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dette sa de for å friste ham, så de kunde få klagemål imot ham. Men Jesus bukket sig ned og skrev med fingeren på jorden.

Juan 8:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Decían esto, probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra.

Juan 8:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Decían esto, poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra.

Juan 8:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como si no les oyera.

Juan 8:6 Spanish: Reina Valera 1909
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo.

Juan 8:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo.

João 8:6 Bíblia King James Atualizada Português
Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar.Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido.

João 8:6 Portugese Bible
Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo.   

Ioan 8:6 Romanian: Cornilescu
Spuneau lucrul acesta ca să -L ispitească şi să -L poată învinui. Dar Isus S'a plecat în jos, şi scria cu degetul pe pămînt.

От Иоанна 8:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.

От Иоанна 8:6 Russian koi8r
Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.

John 8:6 Shuar New Testament
Aya mamikmar nekapsatai tusar tiarmiayi. Niin sumamtikiatniun wakeriarmiayi. Nuyß Jesus Tsuntsumß ni uwejΘjai Nunkß aarmiayi.

Johannes 8:6 Swedish (1917)
Detta sade de för att snärja honom, på det att de skulle få något att anklaga honom för. Då böjde Jesus sig ned och skrev med fingret på jorden.

Yohana 8:6 Swahili NT
Walisema hivyo kumjaribu, wapate kisa cha kumshtaki. Lakini Yesu akainama chini, akaandika ardhini kwa kidole.

Juan 8:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ito'y kanilang sinabi, na siya'y sinusubok, upang sa kaniya'y may maisumbong sila. Datapuwa't yumuko si Jesus, at sumulat ng kaniyang daliri sa lupa.

Ǝlinjil wa n Yaxya 8:6 Tawallamat Tamajaq NT
Arat wa tǝmǝrkest a imos a das-ǝgân fǝl ad t-ǝssǝwǝran lahan. Edag ân a dasan-ajjawwab Ɣaysa, inaz ad ikattab s adad-net fǝl amaḍal.

ยอห์น 8:6 Thai: from KJV
เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์ หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์ แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดิน เหมือนดั่งว่าพระองค์ไม่ได้ยินพวกเขาเลย

Yuhanna 8:6 Turkish
Bunları İsayı denemek amacıyla söylüyorlardı; Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu.

Йоан 8:6 Ukrainian: NT
Се ж казали, спокушуючи Його, щоб мали чим винувата Його. Ісус же, схилившись до долу, писав пальцем по землі'.

John 8:6 Uma New Testament
Patuju pompekunea' -ra toe, mpali' kedo', bona ma'ala-ra mposalai' Yesus. Tapi' Yesus, uma-i winihi. Motungka' -i-wadi mo'uki' hi tana' hante karawe-na.

Giaêng 8:6 Vietnamese (1934)
Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Ðức Chúa Jêsus cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất.

John 8:5
Top of Page
Top of Page