John 7:4
New International Version
No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world."

New Living Translation
You can't become famous if you hide like this! If you can do such wonderful things, show yourself to the world!"

English Standard Version
For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world.”

Berean Study Bible
For no one who wants to be known publicly acts in secret. Since You are doing these things, show Yourself to the world.”

New American Standard Bible
"For no one does anything in secret when he himself seeks to be known publicly. If You do these things, show Yourself to the world."

King James Bible
For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world.

Holman Christian Standard Bible
For no one does anything in secret while he's seeking public recognition. If You do these things, show Yourself to the world."

International Standard Version
since no one acts in secret if he wants to be known publicly. If you're going to do these things, you should reveal yourself to the world!"

NET Bible
For no one who seeks to make a reputation for himself does anything in secret. If you are doing these things, show yourself to the world."

Aramaic Bible in Plain English
“For no man does anything in secret and wants it done openly. If you are doing these things, show yourself to the world.”

GOD'S WORD® Translation
No one does things secretly when he wants to be known publicly. If you do these things, you should let the world see you."

Jubilee Bible 2000
For no one who seeks to be clearly known does anything in secret. If thou doest these things, show thyself to the world.

King James 2000 Bible
For there is no man that does anything in secret, when he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world.

American King James Version
For there is no man that does any thing in secret, and he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world.

American Standard Version
For no man doeth anything in secret, and himself seeketh to be known openly. If thou doest these things, manifest thyself to the world.

Douay-Rheims Bible
For there is no man that doth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, manifest thyself to the world.

Darby Bible Translation
for no one does anything in secret and himself seeks to be [known] in public. If thou doest these things, manifest thyself to the world:

English Revised Version
For no man doeth anything in secret, and himself seeketh to be known openly. If thou doest these things, manifest thyself to the world.

Webster's Bible Translation
For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou doest these things, show thyself to the world.

Weymouth New Testament
For no one acts in secret, desiring all the while to be himself known publicly. Since you are doing these things, show yourself openly to the world."

World English Bible
For no one does anything in secret, and himself seeks to be known openly. If you do these things, reveal yourself to the world."

Young's Literal Translation
for no one in secret doth anything, and himself seeketh to be in public; if thou dost these things -- manifest thyself to the world;'

Johannes 7:4 Afrikaans PWL
want niemand doen iets in die geheim en begeer dat dit bekend sal wees nie. As U hierdie dinge doen, wys Uself aan die wêreld,”

Gjoni 7:4 Albanian
Askush në fakt nuk bën asgjë në fshehtësi kur kërkon të nijhet botërisht; kur ti do të bësh gjëra të tilla, tregohu botës!''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 7:4 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد ان يكون علانية. ان كنت تعمل هذه الاشياء فاظهر نفسك للعالم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 7:4 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ ո՛չ մէկը գաղտնի կ՚ընէ որեւէ բան, երբ կը ջանայ բացորոշապէս ճանչցնել ինքզինք. եթէ կ՚ընես այդ բաները, դուն քեզ բացայայտէ՛ աշխարհի»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  7:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen nehorc eztic deus secretuan eguiten, estimationetan içan nahiz dabilanec, baldin gauça hauc eguiten badituc, manifesta ieçoc eure buruä munduari.

Dyr Johanns 7:4 Bavarian
Niemdd wirkt decht eyn n hinterstn Ögg, wenn yr allgmain bekannt werdn mecht. Bei dönn, wasst du eyn n Sin haast, muesst di yn dyr Welt +zaign!"

Йоан 7:4 Bulgarian
защото никой, [като] иска сам да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тия дела, яви Себе Си на света.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為人不會又想要出名,又在隱祕中做事。你既然要做這些事,就把自己顯明給世人看吧!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为人不会又想要出名,又在隐秘中做事。你既然要做这些事,就把自己显明给世人看吧!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
人要顯揚名聲,沒有在暗處行事的。你如果行這些事,就當將自己顯明給世人看。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
人要显扬名声,没有在暗处行事的。你如果行这些事,就当将自己显明给世人看。”

約 翰 福 音 7:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
人 要 顯 揚 名 聲 , 沒 有 在 暗 處 行 事 的 ; 你 如 果 行 這 些 事 , 就 當 將 自 己 顯 明 給 世 人 看 。

約 翰 福 音 7:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
人 要 显 扬 名 声 , 没 有 在 暗 处 行 事 的 ; 你 如 果 行 这 些 事 , 就 当 将 自 己 显 明 给 世 人 看 。

Evanðelje po Ivanu 7:4 Croatian Bible
Ta tko želi biti javno poznat, ne čini ništa u tajnosti. Ako već činiš sve to, očituj se svijetu.

Jan 7:4 Czech BKR
Nižádný zajisté v skrytě nic nedělá, kdož chce vidín býti. Protož ty, činíš-li takové věci, zjeviž se světu.

Johannes 7:4 Danish
Thi ingen gør noget i Løndom, naar han selv ønsker at være aabenbar; dersom du gør dette, da vis dig for Verden!«

Johannes 7:4 Dutch Staten Vertaling
Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelven aan de wereld.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

Westcott and Hort 1881
οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι· εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι· εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ, καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἴναι. Εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

Greek Orthodox Church 1904
οὐδεὶς γάρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

Tischendorf 8th Edition
οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ, καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐδεὶς γάρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι εἰ ταῦτα ποιεῖς φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουδεις γαρ τι εν κρυπτω ποιει και ζητει αυτος εν παρρησια ειναι ει ταυτα ποιεις φανερωσον σεαυτον τω κοσμω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουδεις γαρ τι εν κρυπτω ποιει και ζητει αυτος εν παρρησια ειναι ει ταυτα ποιεις φανερωσον σεαυτον τω κοσμω

Stephanus Textus Receptus 1550
ουδεις γαρ εν κρυπτω τι ποιει και ζητει αυτος εν παρρησια ειναι ει ταυτα ποιεις φανερωσον σεαυτον τω κοσμω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουδεις γαρ εν κρυπτω τι ποιει, και ζητει αυτος εν παρρησια ειναι. ει ταυτα ποιεις, φανερωσον σεαυτον τω κοσμω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουδεις γαρ εν κρυπτω τι ποιει και ζητει αυτος εν παρρησια ειναι ει ταυτα ποιεις φανερωσον σεαυτον τω κοσμω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουδεις γαρ τι εν κρυπτω ποιει και ζητει αυτος εν παρρησια ειναι ει ταυτα ποιεις φανερωσον σεαυτον τω κοσμω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
oudeis gar ti en kryptō poiei kai zētei autos en parrēsia einai. ei tauta poieis, phanerōson seauton tō kosmō.

oudeis gar ti en krypto poiei kai zetei autos en parresia einai. ei tauta poieis, phaneroson seauton to kosmo.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
oudeis gar ti en kryptō poiei kai zētei autos en parrēsia einai; ei tauta poieis, phanerōson seauton tō kosmō.

oudeis gar ti en krypto poiei kai zetei autos en parresia einai; ei tauta poieis, phaneroson seauton to kosmo.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oudeis gar ti en kruptō poiei kai zētei autos en parrēsia einai ei tauta poieis phanerōson seauton tō kosmō

oudeis gar ti en kruptO poiei kai zEtei autos en parrEsia einai ei tauta poieis phanerOson seauton tO kosmO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oudeis gar en kruptō ti poiei kai zētei autos en parrēsia einai ei tauta poieis phanerōson seauton tō kosmō

oudeis gar en kruptO ti poiei kai zEtei autos en parrEsia einai ei tauta poieis phanerOson seauton tO kosmO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oudeis gar en kruptō ti poiei kai zētei autos en parrēsia einai ei tauta poieis phanerōson seauton tō kosmō

oudeis gar en kruptO ti poiei kai zEtei autos en parrEsia einai ei tauta poieis phanerOson seauton tO kosmO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oudeis gar en kruptō ti poiei kai zētei autos en parrēsia einai ei tauta poieis phanerōson seauton tō kosmō

oudeis gar en kruptO ti poiei kai zEtei autos en parrEsia einai ei tauta poieis phanerOson seauton tO kosmO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:4 Westcott/Hort - Transliterated
oudeis gar ti en kruptō poiei kai zētei autos en parrēsia einai ei tauta poieis phanerōson seauton tō kosmō

oudeis gar ti en kruptO poiei kai zEtei autos en parrEsia einai ei tauta poieis phanerOson seauton tO kosmO

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oudeis gar ti en kruptō poiei kai zētei autos en parrēsia einai ei tauta poieis phanerōson seauton tō kosmō

oudeis gar ti en kruptO poiei kai zEtei autos en parrEsia einai ei tauta poieis phanerOson seauton tO kosmO

János 7:4 Hungarian: Karoli
Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak.

La evangelio laŭ Johano 7:4 Esperanto
CXar neniu faras ion sekrete, kaj celas mem esti publike konata. Se vi faras tiajn farojn, montru vin al la mondo.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 7:4 Finnish: Bible (1776)
Sillä ei kenkään tee mitään salaa, ja tahtoo itse julki olla. Jos siis sinä näitä teet, niin julista itses maailman edessä.

Jean 7:4 French: Darby
car nul ne fait quelque chose en secret et ne cherche à etre lui-meme publiquement connu; si tu fais ces choses, montre-toi au monde toi-meme.

Jean 7:4 French: Louis Segond (1910)
Personne n'agit en secret, lorsqu'il désire paraître: si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde.

Jean 7:4 French: Martin (1744)
Car on ne fait rien en secret, lorsqu'on cherche de se porter franchement; si tu fais ces choses-ci, montre-toi toi-même au monde.

Johannes 7:4 German: Modernized
Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch frei offenbar sein. Tust du solches, so offenbare dich vor der Welt.

Johannes 7:4 German: Luther (1912)
Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch frei offenbar sein. Tust du solches, so offenbare dich vor der Welt.

Johannes 7:4 German: Textbibel (1899)
Denn niemand thut etwas im Verborgenen, der sich bekannt machen will. Wenn du doch solche Dinge thust, so zeige dich der Welt.

Giovanni 7:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché niuno fa cosa alcuna in segreto, quando cerca d’esser riconosciuto pubblicamente. Se tu fai codeste cose, palesati al mondo.

Giovanni 7:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perchè niuno che cerca d’esser riconosciuto in pubblico fa cosa alcuna in occulto; se tu fai coteste cose, palesati al mondo.

YOHANES 7:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena seorang pun tiada membuat barang sesuatu dengan sembunyi, jikalau ia sendiri hendak menjadi masyhur. Sedangkan Engkau membuat segala perkara itu, nyatakanlah diri-Mu kepada isi dunia ini."

John 7:4 Kabyle: NT
Win yebɣan ad yețwassen, ur ilaq ara ad iffer wayen i gxeddem. Imi tzemreḍ i lecɣal imeqqranen, sbeggen-ed iman-ik a k-walin akk yemdanen.

요한복음 7:4 Korean
스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서' 하니

Ioannes 7:4 Latin: Vulgata Clementina
Nemo quippe in occulto quid facit, et quærit ipse in palam esse : si hæc facis, manifesta teipsum mundo.

Sv. Jānis 7:4 Latvian New Testament
Neviens taču neko nedara slepenībā, bet katrs grib būt ievērojams. Ja Tu to dari, tad atklāj sevi pasaulei.

Evangelija pagal Jonà 7:4 Lithuanian
Juk, norėdamas iškilti viešumon, niekas neveikia slapčiomis. Jei darai tokius darbus, parodyk save pasauliui”.

John 7:4 Maori
E kore hoki tetahi tangata e mea huna i tetahi mea, ki te whai ia kia ara tona ingoa. Ki te mea koe i enei mea, kia kite te ao i a koe.

Johannes 7:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for ingen gjør noget i lønndom og attrår dog selv å være almindelig kjent; gjør du sådanne ting, da åpenbar dig for verden!

Juan 7:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo.

Juan 7:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo."

Juan 7:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.

Juan 7:4 Spanish: Reina Valera 1909
Que ninguno que procura ser claro, hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.

Juan 7:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Que ninguno que procura ser claro, hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.

João 7:4 Bíblia King James Atualizada Português
Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo.”

João 7:4 Portugese Bible
Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo.   

Ioan 7:4 Romanian: Cornilescu
Nimeni nu face ceva în ascuns, cînd caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.``

От Иоанна 7:4 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру.

От Иоанна 7:4 Russian koi8r
Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру.

John 7:4 Shuar New Testament
Ashφ shuar nekaawarat Tßkumka ·ukam T·rawaip. Ti tujintiamu T·riniaitkiumka Ashφ shuar iimmianum T·ratß" tiarmiayi.

Johannes 7:4 Swedish (1917)
Ty ingen som vill vara känd bland människor utför sitt verk i hemlighet. Då du nu gör sådana gärningar, så träd öppet fram för världen.»

Yohana 7:4 Swahili NT
Mtu hafanyi mambo kwa siri kama anataka kujulikana kwa watu. Maadam unafanya mambo haya, basi, jidhihirishe kwa ulimwengu."

Juan 7:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't walang taong gumagawa ng anomang bagay sa lihim, at nagsisikap ihayag ang kaniyang sarili. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito ay pakilala ka sa sanglibutan.

Ǝlinjil wa n Yaxya 7:4 Tawallamat Tamajaq NT
Awedan as ira fall-as tagu masnat wǝr išǝqqǝl daɣ ǝssir. Dad zama as tǝtaggaɣ aratan ogdanen d awa, wǝdi agu tǝmǝwit ta fǝl tan-z-inǝy awedan kul.»

ยอห์น 7:4 Thai: from KJV
เพราะว่าไม่มีผู้ใดทำสิ่งใดลับๆ เมื่อผู้นั้นเองอยากให้ตัวปรากฏ ถ้าท่านกระทำการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิด"

Yuhanna 7:4 Turkish
Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Mademki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster!››

Йоан 7:4 Ukrainian: NT
Ніхто бо тайно нїчого не робить, шукаючи сам знаним бути. Коли таке робиш, то покажи себе сьвітові.

John 7:4 Uma New Testament
Uma-ko mpai' jadi' tau bohe ane ntora hi rehe'i-wadi-ko. Ane mpobabehi anu mekoncehi mpu'u-ko, popohiloi hawe'ea tauna hi dunia'!"

Giaêng 7:4 Vietnamese (1934)
Khi nào người ta muốn tỏ mình ra, thì không làm kín giấu việc gì. Vì thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ.

John 7:3
Top of Page
Top of Page