2 Corinthians 1:11
New International Version
as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many.

New Living Translation
And you are helping us by praying for us. Then many people will give thanks because God has graciously answered so many prayers for our safety.

English Standard Version
You also must help us by prayer, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many.

Berean Study Bible
as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the favor shown us in answer to their prayers.

New American Standard Bible
you also joining in helping us through your prayers, so that thanks may be given by many persons on our behalf for the favor bestowed on us through the prayers of many.

King James Bible
Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.

Holman Christian Standard Bible
while you join in helping us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gift that came to us through the prayers of many.

International Standard Version
as you also help us by your prayers for us. Then many people will thank God on our behalf because of the favor shown us through the prayers of many.

NET Bible
as you also join in helping us by prayer, so that many people may give thanks to God on our behalf for the gracious gift given to us through the help of many.

Aramaic Bible in Plain English
By the help of your prayers for our persons, that his gift to us may be a favor done for the sake of the many, that the many may confess him because of us.

GOD'S WORD® Translation
since you are also joining to help us when you pray for us. Then many people will thank God for the favor he will show us because many people prayed for us.

Jubilee Bible 2000
ye also helping us with prayer, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf.

King James 2000 Bible
You also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf.

American King James Version
You also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed on us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.

American Standard Version
ye also helping together on our behalf by your supplication; that, for the gift bestowed upon us by means of many, thanks may be given by many persons on our behalf.

Douay-Rheims Bible
You helping withal in prayer for us: that for this gift obtained for us, by the means of many persons, thanks may be given by many in our behalf.

Darby Bible Translation
ye also labouring together by supplication for us that the gift towards us, through means of many persons, may be the subject of the thanksgiving of many for us.

English Revised Version
ye also helping together on our behalf by your supplication; that, for the gift bestowed upon us by means of many, thanks may be given by many persons on our behalf.

Webster's Bible Translation
Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf.

Weymouth New Testament
while you on your part lend us your aid in entreaty for us, so that from many lips thanksgivings may rise on our behalf for the boon granted to us at the intercession of many.

World English Bible
you also helping together on our behalf by your supplication; that, for the gift bestowed on us by means of many, thanks may be given by many persons on your behalf.

Young's Literal Translation
ye working together also for us by your supplication, that the gift through many persons to us, through many may be thankfully acknowledged for us.

2 Korinthiërs 1:11 Afrikaans PWL
deur die hulp van julle gebede vir ons persoonlik en dat Sy geskenk vir ons tot guns, ter wille van baie, sal wees en baie Hom mag bely, as gevolg van ons,

2 e Koristasve 1:11 Albanian
me ndihmën tuaj me anë të lutjeve për ne, që shumë njerëz të falënderojnë për dhuntinë e hirit që do të na jepet me anë të lutjeve të shumë njerëzve.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1:11 Arabic: Smith & Van Dyke
وانتم ايضا مساعدون بالصلاة لاجلنا لكي يؤدى شكر لاجلنا من اشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 1:11 Armenian (Western): NT
եւ կը յուսանք թէ ան տակաւին պիտի ազատէ: Դուք ալ կը գործակցիք՝ մեզի համար աղերսելով, որպէսզի շատեր շնորհակալ ըլլան մեր պատճառով՝ շատ անձերու աղօթքին միջոցով մեզի եղած շնորհին համար:

2 Corinthianoetara. 1:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çuec-ere aiutatzen gaituçuelaric guregatic eguinen duçuen orationeaz: anhitz personaren respectuz eguin çaicun dohainaz, anhitzez guregatic esquerrac renda ditecençát.

De Krenter B 1:11 Bavarian
Helfftß aber aau ös mit und bettß für üns, yso däß vil Leut für üns dankend für de Gnaad, dö wo üns gschenkt wordn ist.

2 Коринтяни 1:11 Bulgarian
като ни съдействувате вие чрез молитва, тъй щото, поради [стореното] на нас чрез мнозина добро, да благодарят мнозина за нас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們也能通過祈禱一同幫助我們,好讓許多人因著那臨到我們的恩惠為我們獻上感謝;這恩惠是通過許多人臨到我們的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们也能通过祈祷一同帮助我们,好让许多人因着那临到我们的恩惠为我们献上感谢;这恩惠是通过许多人临到我们的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們以祈禱幫助我們,好叫許多人為我們謝恩,就是為我們因許多人所得的恩。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们以祈祷帮助我们,好叫许多人为我们谢恩,就是为我们因许多人所得的恩。

歌 林 多 後 書 1:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 以 祈 禱 幫 助 我 們 , 好 叫 許 多 人 為 我 們 謝 恩 , 就 是 為 我 們 因 許 多 人 所 得 的 恩 。

歌 林 多 後 書 1:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 以 祈 祷 帮 助 我 们 , 好 叫 许 多 人 为 我 们 谢 恩 , 就 是 为 我 们 因 许 多 人 所 得 的 恩 。

Druga poslanica Korinæanima 1:11 Croatian Bible
A i vi ćete nam pomagati molitvom da bi mnogi za nas zahvaljivali Bogu na milosti koja nam je darovana posredovanjem mnogih.

Druhá Korintským 1:11 Czech BKR
Když i vy nám pomáhati budete modlitbami za nás, aby z daru toho, příčinou mnohých osob nám daného, od mnohých děkováno bylo Bohu za nás.

2 Korinterne 1:11 Danish
idet ogsaa I komme os til Hjælp med Bøn for os, for at der fra mange Munde maa blive rigeligt takket for os, for den Naade, som er bevist os.

2 Corinthiër 1:11 Dutch Staten Vertaling
Alzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worde.

Nestle Greek New Testament 1904
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

Westcott and Hort 1881
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ὑμῶν.

Greek Orthodox Church 1904
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

Tischendorf 8th Edition
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ ημων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ ημων

Stephanus Textus Receptus 1550
συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ ημων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει, ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ ημων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ υμων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ ημων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
synypourgountōn kai hymōn hyper hēmōn tē deēsei, hina ek pollōn prosōpōn to eis hēmas charisma dia pollōn eucharistēthē hyper hēmōn.

synypourgounton kai hymon hyper hemon te deesei, hina ek pollon prosopon to eis hemas charisma dia pollon eucharistethe hyper hemon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
synypourgountōn kai hymōn hyper hēmōn tē deēsei, hina ek pollōn prosōpōn to eis hēmas charisma dia pollōn eucharistēthē hyper hēmōn.

synypourgounton kai hymon hyper hemon te deesei, hina ek pollon prosopon to eis hemas charisma dia pollon eucharistethe hyper hemon.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
sunupourgountōn kai umōn uper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē uper ēmōn

sunupourgountOn kai umOn uper EmOn tE deEsei ina ek pollOn prosOpOn to eis Emas charisma dia pollOn eucharistEthE uper EmOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
sunupourgountōn kai umōn uper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē uper umōn

sunupourgountOn kai umOn uper EmOn tE deEsei ina ek pollOn prosOpOn to eis Emas charisma dia pollOn eucharistEthE uper umOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
sunupourgountōn kai umōn uper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē uper ēmōn

sunupourgountOn kai umOn uper EmOn tE deEsei ina ek pollOn prosOpOn to eis Emas charisma dia pollOn eucharistEthE uper EmOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
sunupourgountōn kai umōn uper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē uper ēmōn

sunupourgountOn kai umOn uper EmOn tE deEsei ina ek pollOn prosOpOn to eis Emas charisma dia pollOn eucharistEthE uper EmOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Westcott/Hort - Transliterated
sunupourgountōn kai umōn uper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē uper ēmōn

sunupourgountOn kai umOn uper EmOn tE deEsei ina ek pollOn prosOpOn to eis Emas charisma dia pollOn eucharistEthE uper EmOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
sunupourgountōn kai umōn uper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē uper ēmōn

sunupourgountOn kai umOn uper EmOn tE deEsei ina ek pollOn prosOpOn to eis Emas charisma dia pollOn eucharistEthE uper EmOn

2 Korintusi 1:11 Hungarian: Karoli
Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi érettünk.

Al la korintanoj 2 1:11 Esperanto
dum vi ankaux nin kunhelpas per via petegado, por ke, pro la donaco donita al ni per multaj personoj, danko estu donata de multaj pro ni.

Toinen kirje korinttilaisille 1:11 Finnish: Bible (1776)
Ynnä myös teidän rukoustenne avulla meidän edestämme, että meidän tähtemme, siitä lahjasta, joka meille annettu on, pitäis monelta ihmiseltä kiitos tehtämän.

2 Corinthiens 1:11 French: Darby
vous aussi cooperant par vos supplications pour nous, afin que, pour le don de grace qui nous est accorde par le moyen de plusieurs personnes, des actions de grace soient rendues pour nous par plusieurs.

2 Corinthiens 1:11 French: Louis Segond (1910)
vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâces à notre sujet.

2 Corinthiens 1:11 French: Martin (1744)
Etant aussi aidés par la prière que vous faites pour nous, afin que des actions de grâces soient rendues pour nous par plusieurs personnes, à cause du don qui nous aura été fait en faveur de plusieurs.

2 Korinther 1:11 German: Modernized
durch Hilfe eurer Fürbitte für uns, auf daß über uns für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viel Personen viel Danks geschehe.

2 Korinther 1:11 German: Luther (1912)
durch Hilfe auch eurer Fürbitte für uns, auf daß über uns für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viel Personen viel Dank geschehe.

2 Korinther 1:11 German: Textbibel (1899)
Dabei helft auch ihr mit Beten für uns, auf daß bei persönlicher Anteilnahme so vieler die auf uns kommende Gnadengabe auch die Dankesweihe von vielen erhalte für uns.

2 Corinzi 1:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni, affinché del favore ottenutoci per mezzo di tante persone, grazie siano rese per noi da molti.

2 Corinzi 1:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
sovvenendoci ancora voi congiuntamente con l’orazione; acciocchè del beneficio che ci sarà avvenuto per l’orazione di molte persone, grazie sieno rese da molti per noi.

2 KOR 1:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
dengan bantuan doamu pun karena kami, supaya banyak orang mengucap syukur karena kami dari sebab karunia yang disampaikan kepada kami oleh doa orang banyak itu.

2 Corinthians 1:11 Kabyle: NT
Ula d kunwi tețɛawanem-aɣ m'ara tdeɛɛum ɣer Sidi Ṛebbi fell-aɣ. S wakka, ɣef ddemma n tẓallit n waṭas n watmaten, a ɣ-d-țțunefkent lbaṛakat s ɣuṛ Sidi Ṛebbi ; imiren aṭas ara iḥemden Sidi Ṛebbi ɣef ddemma nneɣ.

고린도후서 1:11 Korean
너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사를 인하여 많은 사람도 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라

II Corinthios 1:11 Latin: Vulgata Clementina
adjuvantibus et vobis in oratione pro nobis : ut ex multorum personis, ejus quæ in nobis est donationis, per multos gratiæ agantur pro nobis.

Korintiešiem 2 1:11 Latvian New Testament
Arī jūs palīdziet, aizlūgdami par mums, lai par mums piešķirto žēlastību, ko daudzi izlūguši, no daudzām mutēm tiktu izteikta pateicība par mums.

Antrasis laiðkas korintieèiams 1:11 Lithuanian
jums padedant malda už mus, kad daugelis dėl mūsų dėkotų už dovaną, per daugelį suteiktą mums.

2 Corinthians 1:11 Maori
Me koutou hoki ka awhina tahi na ki ta koutou inoi mo matou; kia whakawhetai te tokomaha mo matou, mo te aroha noa na te tokomaha i homai ki a matou.

2 Korintierne 1:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
idet også I kommer oss til hjelp med bønn, forat det fra manges munn må lyde rikelig takksigelse for oss, for den nåde som er oss gitt.

2 Corintios 1:11 Spanish: La Biblia de las Américas
cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos.

2 Corintios 1:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos.

2 Corintios 1:11 Spanish: Reina Valera Gómez
ayudándonos vosotros también con oración por nosotros, para que por el don concedido a nosotros por medio de muchas personas, por muchas sean dadas gracias en nuestro favor.

2 Corintios 1:11 Spanish: Reina Valera 1909
Ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha á nos por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros.

2 Corintios 1:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
ayudándonos también vosotros, con oración por nosotros, para que por el don hecho a nosotros por respeto de muchos, por muchos también sean dadas gracias por nosotros.

2 Coríntios 1:11 Bíblia King James Atualizada Português
contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos; da mesma forma, por muitos, sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Mudanças por amor à igreja

2 Coríntios 1:11 Portugese Bible
ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito.   

2 Corinteni 1:11 Romanian: Cornilescu
Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentruca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţămiri lui Dumnezeu pentru noi.

2-е Коринфянам 1:11 Russian: Synodal Translation (1876)
при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.

2-е Коринфянам 1:11 Russian koi8r
при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.

2 Corinthians 1:11 Shuar New Testament
Jakamnia itiurchatnumia Yuska uwemtikrampramji. Tura yamaisha uwemtikrampratajtsa pujurtamji. Tura atumsha iin Yus ßujtakrumninkia "Yuska tuke uwemtikramprattaji" taji. Tura Untsurφ shuar Yus aujsa asakrumin, ii uwempra asakrin Untsurφ shuar Y·san yuminsartatui.

2 Korinthierbrevet 1:11 Swedish (1917)
Också I stån oss ju bi med eder förbön. Och så skola många hembära tacksägelse för oss, för den nåd som genom mångas böner har kommit oss till del.

2 Wakorintho 1:11 Swahili NT
ninyi mkiwa mnatuunga mkono kwa kutuombea. Hivyo neema tutakazokuwa tumepata kutokana na maombi ya watu wengi hivyo, ziwe sababu ya watu wengi zaidi kumshukuru Mungu kwa ajili yetu.

2 Mga Taga-Corinto 1:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin; upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 1:11 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran kawanay tǝdhâlam-ana ǝs mansay wa dana-tǝtaggim Mǝššina; adi a fǝlas, arraxmat ta za nǝgrǝw ǝs tǝwatriwen n aytedan aggotnen, a du-tawǝy s aytedan aggotnen wiyyad ad ǝggudǝyan i Mǝššina arat wa danaɣ-iga.

2 โครินธ์ 1:11 Thai: from KJV
ท่านทั้งหลายจะช่วยเราได้ด้วยการอธิษฐานเพื่อเรา เพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเรา เนื่องจากของประทานที่ทรงประทานแก่เรา อันเป็นการทรงตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั้น

2 Korintliler 1:11 Turkish

2 Коринтяни 1:11 Ukrainian: NT
за підмогою і вашої за нас молитви, щоб за те, що нам даровано стараннем многих, многі за нас і дякували.

2 Corinthians 1:11 Uma New Testament
Pai' koi' wo'o ompi' kana mpohorongko-kai hante posampaya-ni. Apa' ane wori' tauna mposampayai-kai, Alata'ala bate mpogane' -kai, alaa-na wori' tauna mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala.

2 Coâ-rinh-toâ 1:11 Vietnamese (1934)
Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa.

2 Corinthians 1:10
Top of Page
Top of Page