זכריה 2
Hebrew Bible OT and NT

1ואשא עיני וארא והנה איש ובידו חבל מדה׃ 2ואמר אנה אתה הלך ויאמר אלי למד את ירושלם לראות כמה רחבה וכמה ארכה׃ 3והנה המלאך הדבר בי יצא ומלאך אחר יצא לקראתו׃ 4ויאמר אלו רץ דבר אל הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלם מרב אדם ובהמה בתוכה׃ 5ואני אהיה לה נאם יהוה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה׃

6הוי הוי ונסו מארץ צפון נאם יהוה כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם נאם יהוה׃ 7הוי ציון המלטי יושבת בת בבל׃ 8כי כה אמר יהוה צבאות אחר כבוד שלחני אל הגוים השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו׃ 9כי הנני מניף את ידי עליהם והיו שלל לעבדיהם וידעתם כי יהוה צבאות שלחני׃ 10רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאם יהוה׃ 11ונלוו גוים רבים אל יהוה ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי יהוה צבאות שלחני אליך׃ 12ונחל יהוה את יהודה חלקו על אדמת הקדש ובחר עוד בירושלם׃

13הס כל בשר מפני יהוה כי נעור ממעון קדשו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Zechariah 1
Top of Page
Top of Page