תהילים 9
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח עלמות לבן מזמור לדוד אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך׃

2אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃

3בשוב אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך׃

4כי עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק׃

5גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד׃

6האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה׃

7ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו׃

8והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים׃

9ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

10ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃

11זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו׃

12כי דרש דמים אותם זכר לא שכח צעקת עניים׃

13חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות׃

14למען אספרה כל תהלתיך בשערי בת ציון אגילה בישועתך׃

15טבעו גוים בשחת עשו ברשת זו טמנו נלכדה רגלם׃

16נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃

17ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים׃

18כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים תאבד לעד׃

19קומה יהוה אל יעז אנוש ישפטו גוים על פניך׃

20שיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנוש המה סלה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 8
Top of Page
Top of Page