תהילים 8
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים׃

2מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃

3כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃

4מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃

5ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃

6תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו׃

7צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃

8צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃

9יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 7
Top of Page
Top of Page