תהילים 7
Hebrew Bible OT and NT

1שגיון לדוד אשר שר ליהוה על דברי כוש בן ימיני יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל רדפי והצילני׃

2פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃

3יהוה אלהי אם עשיתי זאת אם יש עול בכפי׃

4אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃

5ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה׃

6קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית׃

7ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה׃

8יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי׃

9יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק׃

10מגני על אלהים מושיע ישרי לב׃

11אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל יום׃

12אם לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה׃

13ולו הכין כלי מות חציו לדלקים יפעל׃

14הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר׃

15בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃

16ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃

17אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם יהוה עליון׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 6
Top of Page
Top of Page