תהילים 6
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני׃

2חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃

3ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃

4שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃

5כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך׃

6יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃

7עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃

8סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי׃

9שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃

10יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 5
Top of Page
Top of Page