תהילים 5
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח אל הנחילות מזמור לדוד אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי׃

2הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי אליך אתפלל׃

3יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃

4כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע׃

5לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל פעלי און׃

6תאבד דברי כזב איש דמים ומרמה יתעב יהוה׃

7ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך׃

8יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך׃

9כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון׃

10האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך׃

11וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃

12כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 4
Top of Page
Top of Page