תהילים 4
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח בנגינות מזמור לדוד בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי׃

2בני איש עד מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה׃

3ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו׃

4רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה׃

5זבחו זבחי צדק ובטחו אל יהוה׃

6רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃

7נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃

8בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 3
Top of Page
Top of Page