תהילים 10
Hebrew Bible OT and NT

1למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃

2בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו׃

3כי הלל רשע על תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה׃

4רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו׃

5יחילו דרכו בכל עת מרום משפטיך מנגדו כל צורריו יפיח בהם׃

6אמר בלבו בל אמוט לדר ודר אשר לא ברע׃

7אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון׃

8ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃

9יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו׃

10ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים׃

11אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח׃

12קומה יהוה אל נשא ידך אל תשכח עניים׃

13על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש׃

14ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃

15שבר זרוע רשע ורע תדרוש רשעו בל תמצא׃

16יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו׃

17תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃

18לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 9
Top of Page
Top of Page