תהילים 11
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור׃

2כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על יתר לירות במו אפל לישרי לב׃

3כי השתות יהרסון צדיק מה פעל׃

4יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃

5יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃

6ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃

7כי צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 10
Top of Page
Top of Page