תהילים 12
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על השמינית מזמור לדוד הושיעה יהוה כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם׃

2שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃

3יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃

4אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃

5משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃

6אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃

7אתה יהוה תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם׃

8סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 11
Top of Page
Top of Page