תהילים 13
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני׃

2עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום איבי עלי׃

3הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישן המות׃

4פן יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט׃

5ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך׃

6אשירה ליהוה כי גמל עלי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 12
Top of Page
Top of Page