תהילים 14
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב׃

2יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃

3הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃

4הלא ידעו כל פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃

5שם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק׃

6עצת עני תבישו כי יהוה מחסהו׃

7מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 13
Top of Page
Top of Page