תהילים 2
Hebrew Bible OT and NT

1למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃

2יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃

3ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו׃

4יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו׃

5אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו׃

6ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי׃

7אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃

8שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ׃

9תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃

10ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ׃

11עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה׃

12נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 1
Top of Page
Top of Page