תהילים 1
Hebrew Bible OT and NT

1אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃

2כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃

3והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃

4לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃

5על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים׃

6כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 42
Top of Page
Top of Page