תהילים 19
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃

2יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת׃

3אין אמר ואין דברים בלי נשמע קולם׃

4בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם׃

5והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃

6מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו׃

7תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃

8פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃

9יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי יהוה אמת צדקו יחדו׃

10הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃

11גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃

12שגיאות מי יבין מנסתרות נקני׃

13גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב׃

14יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 18
Top of Page
Top of Page