תהילים 20
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃

2ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃

3יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃

4יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃

5נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משאלותיך׃

6עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃

7אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃

8המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃

9יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 19
Top of Page
Top of Page